Cilj naše strategije dobrega počutja je igrati ključno vlogo pri spodbujanju moči naših. Naša ambicija je, da skrbimo zanje in s prednostno obravnavo njihovega duševnega zdravja dosegamo dolgoročen učinek. Ta naša zaveza je izjemno močna – pri soočanju z okoljem, ki se nenehno spreminja, si želimo, da bi bili naši sodelavci najboljši. Tako v svojem življenju kot pri svojem delu.

Samozavest za odkrit pogovor o duševnem zdravju, prepoznavanje simptomov, poznavanje informacij, kam napotiti osebo v stiski, in odprte razprave za destigmatizacijo duševnega zdravja, so ključni dejavniki naše rasti in razvoja družbe.

Icon of an arrow going down

Zmanjšujemo

izpostavljenost tveganjem za duševno zdravje sodelavcev in vodilnih v Novartisu z izobraževanjem in svetovanjem o poslovnih potrebah in načrtovanju.

Icon of a loudspeaker

Spodbujamo

duševno zdravje in dobro počutje pri delu.

Icon of an umbrella

Podpiramo

sodelavce in vodje za sodelovanje in uspešno delo ne glede na to, kakšno je njihovo duševno zdravje.

Pobuda Polni življenja

Pobuda združuje skrb za duševno in telesno dobro počutje. S prepletanjem obeh področij predstavlja celosten pristop k dobremu počutju. Redno izvajamo cepljenja proti gripi. Sodelavci se lahko udeležujejo aktivnih odmorov na delovnih mestih, spletnih vadb in joge... Ponujamo jim vodene dejavnosti v fitnesu in subvencionirane vadbe pri zunanjih športnih ponudnikih. Njihovo splošno telesno pripravljenost spremljamo z meritvami telesne sestave in stresa.

Pobuda Raznolikost, pravičnost in vključenost

Pobuda deluje na štirih področjih: invalidnost, medgeneracijsko sodelovanje, raznoliki talenti in skupnost LGBTQI+. Trdno verjamemo, da morajo biti vsi ljudje enakovredno in spoštljivo obravnavani ter imeti enake možnosti. S številnimi praksami, ki jih ta pobuda združuje, želimo zagotoviti delovno okolje, v katerem so sodelavci – ne glede na njihove morebitne okoliščine ali omejitve – cenjeni zaradi svojih sposobnosti in prispevka k našemu skupnemu poslanstvu: k odkrivanju novih poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.

Programi promocije zdravja

V okviru sistema preventivnega zdravstvenega varstva smo usmerjeni predvsem v preprečevanje in obvladovanje poklicnih bolezni, nesreč, invalidnosti ter odpravljanje dejavnikov, ki so lahko nevarni za zdravje in varnost pri delu. Spodbujamo zdravo in varno delovno okolje, krepitev telesne, duševne in socialne blaginje zaposlenih ter ohranjanje njihove delovne sposobnosti in produktivnosti.

Preventivno zdravstveno varstvo zagotavljamo v sodelovanju z izvajalci medicine dela, ki sodelujejo tudi pri izdelavi in reviziji ocene tveganja (zdravstvena ocena), ukrepih za promocijo zdravja, svetovanju ter pri preiskavah in raziskavah delovnega okolja, opreme ter drugih ukrepih.