Naše poslanstvo je odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.

Scientist working in a lab

Naša vizija je postati najbolj cenjena in zaupanja vredna farmacevtska družba v svetu.

Scientist working on a computer

Naša strategija je zagotavljanje sodobnih zdravil za lajšanje največjih zdravstvenih bremen v družbi – z naprednimi tehnološkimi pristopi v raziskavah in razvoju ter iskanjem novih poti, da naša zdravila približamo čim večjemu številu ljudi.

Fokusna področja

Strategijo podpiramo z jasno opredeljenimi področji in prednostnimi nalogami za ustvarjanje vrednosti za naše podjetje, delničarje in družbo.

Terapevtske skupine

Kardiovaskularno

Heart icon

Srčno-žilne bolezni vključujejo kronična stanja, ki prizadenejo srce in ožilje, kot so srčno popuščanje, srčni infarkti in možganske kapi. So vodilni vzrok smrti na svetu in ena največjih zdravstvenih težav sodobne družbe.

Imunologija

Antibody icon

Imunologija zajema širok spekter bolezni, vključno s kroničnimi kožnimi boleznimi, kot sta psoriaza (luskavica) in hidradenitis supurativa. Samo avtoimunske bolezni, ki tvorijo majhen del imunoloških bolezni, prizadenejo okoli 4,5 % svetovnega prebivalstva, njihova pojavnost pa še narašča.

Nevro znanost

Simbol možganov

Okrog dva milijona ljudi po vsem svetu trpi za multiplo sklerozo (MS). Ta avtoimunska bolezen je najpogostejši vzrok nevrološke invalidnosti, nepovezane s poškodbami, pri mlajših od 40 let.

Čvrsti tumorji

Simbol limfocita

Rak je v svetu drugi najpogostejši vzrok smrti. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da bo leta 2040 50 % več novih primerov raka kot danes. V Novartisu smo predani razkrivanju notranjega delovanja raka. Razvijamo nove terapije za vrsto pogostih in redkih vrst raka, vlagamo v različne tehnološke platforme in eksperimentiramo s kombiniranimi pristopi.

Hematologija

Red blood cell icon

Hematologija zajema maligne rake ter nemaligne bolezni krvi in sestavnih delov krvi, kot so krvne celice in celice kostnega mozga. Vzrokov za te vrste raka in obolenj je veliko, zelo raznolik je tudi potek posameznih bolezni.

Tehnološke platforme

Kemijska platforma

Flask icon

Odkrivanje sintetičnih molekul z nizko molekulsko maso (t. i. male molekule), ki jih je mogoče učinkovito uporabiti kot zdravila.

Bioterapevtiki

Science biologics icon

Biološka zdravila ali bioterapevtiki so zdravila pridobljena iz živih celic, skrbno zasnovana za zdravljenje točno določenih bolezni.

xRNA

DNA helix icon

RNA terapije uporabljajo različne oblike ribonukleinskih kislin (RNA) za spreminjanje bioloških poti v telesu z namenom zdravljenja ali ozdravitve določenih bolezni.

Radioligandi

Hub diagram icon

Terapije z radioligandi dovajajo sevanje natančno in neposredno v tumorske celice v telesu, da bi omejile poškodbe okoliškega tkiva.

Celična in genska terapija

Simbol gena

Genske terapije spremenijo del pacientove genetske zgradbe v pomoč pri zdravljenju genetskih ali dednih bolezni. Celične terapije zdravijo bolezni z obnavljanjem ali spreminjanjem določenih skupin celic ali tako, da celice uporabijo za prenos terapij skozi telo.


Prednostne strateške usmeritve

Zagotavljati sodobna zdravila

za pospeševanje rasti.

Vključujevati odličnost v vsakdanje delo

za doseganje začrtanih donosov.

Krepiti naše temelje

  • Opolnomočiti sodelavce
  • Razvijati napredno podatkovno znanost in tehnologijo
  • Graditi zaupanje v družbi