Prizadevamo si povečati dostopnost naših zdravil za bolnike po vsem svetu in pri tem sledimo visokim etičnim standardom.

Dostopnost zdravljenja izboljšujemo z obsežnimi vlaganji v podatkovno znanost in tehnologijo, s čimer povečujemo svojo učinkovitost, podpiramo inovacije ter se bolje odzivamo na potrebe bolnikov in zdravnikov.

Z našo osnovno dejavnostjo – odkrivanjem, razvojem in trženjem inovativnih zdravil –  pomagamo preprečevati in zdraviti bolezni, lajšati trpljenje in izboljšati kakovost življenja ljudi po vsem svetu.

Obseg in zahtevnost svetovnih zdravstvenih izzivov naraščata, zato moramo razširiti obseg in vpliv svoje dejavnosti, pri čemer moramo slediti odgovorom na vprašanja: Kako lahko učinkovito obravnavamo potrebe prebivalcev, ki nimajo ustrezne oskrbe? Kako lahko koristi naših zdravil približamo še več ljudem? In kako lahko to naredimo na način, ki je dolgoročno vzdržen za naše podjetje?

Premikati moramo načine našega poslovanja – s soustvarjanjem novih poti za premostitev razkoraka med tistimi, ki imajo dostop do ključnih zdravstvenih inovacij, in tistimi, ki ga nimajo. 

Novartisova načela dostopnosti

Naša načela dostopnosti vključujejo strategije cenovne dostopnosti, raziskave in razvoj, ki temeljijo na zdravstvenih potrebah družbe, in krepitev zdravstvenih sistemov.