Prizadevamo si, da odgovorno poslujemo na osnovi spoštovanja etičnih načel, človekovih pravic, zdravja bolnikov, raznolikosti, enakosti in vključevanja ter varnosti in dobrega počutja naših zaposlenih.

Družba ima do farmacevtske panoge visoka pričakovanja, zato si prizadevamo, da vzdržujemo visoke etične standarde ter zagotavljamo skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. Veliko pozornosti namenjamo spoštovanju človekovih pravic ter zmanjšanju družbenih in okoljskih tveganj v naši celotni vrednostni verigi. 

Meeting

Etični kodeks

Naš Etični kodeks opredeljuje, kdo smo, v kaj verjamemo, in določa načela, za katera smo odgovorni.

Two women discussing during training

Etično poslovanje

Novartisova Politika preprečevanja podkupovanja in Politika strokovnih praks, ki zajema področja interakcij z zunanjimi deležniki, kjer obstajajo potencialna identificirana tveganja.

Business Woman

Plačila zdravstvenim delavcem

Podatke o plačilih zdravstvenim delavcem in organizacijam razkrivamo v skladu s svojimi notranjimi akti ter Kodeksom transparentnosti Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA).