Transparentno poročanje je osrednji del naših zavez. Že več kot desetletje celovito javno poročamo o vplivih na okolje in družbo v Sloveniji.

Poročilo o trajnostnem razvoju je pripravljeno skladno z zahtevami pobude Programa odgovornega ravnanja (POR), sistema EU EMAS in mednarodnih standardov trajnostnega poročanja GRI. 


Trajnostno poročilo 2022

Trajnostno poročilo je bilo pripravljeno za obdobje, ko smo skupaj z generično divizijo delovali kot skupno podjetje v okviru Novartisa.

Poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2022 (PDF 10 MB)


Informacija za javnost o obratu družbe Novartis d.o.o.

Družba Novartis d. o. o., PE Mengeš, se v skladu s kriteriji količine nevarnih snovi iz Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic uvršča med obrate manjšega tveganja za okolje.

Informacija za javnost o obratu družbe Novartis d. o. o. (PDF 0.75 MB)

Zasnova preprečevanja večjih nesreč (PDF 0.42 MB)


ISO certifikati

ISO certifikat za vzpostavljene in ustrezno vzdrževane sisteme vodenja.

ISO Certifikati Novartis d.o.o (PDF 0.27 MB)