Izpolnjevanje našega poslanstva – soustvarjati medicino za izboljševanje in podaljševanje življenja ljudi – terja od nas, da temeljito in stalno premišljamo svoje načine dela ter oblikujemo kulturo, ki iz naših sodelavcev izvabi najboljše. Verjamemo, da s preoblikovanjem naše kulture v bolj navdahnjeno, vedoželjno in opolnomočeno, lahko spodbujamo inovativnost, dvigujemo uspešnost in povečujemo svoj ugled ter izboljšamo delovne izkušnje sodelavcev.

Navdih

Naše poslanstvo izpolnjuje željo številnih sodelavcev po samouresničitvi in ustvarjanju doprinosa družbi s svojim delom ter jim daje moč, da so vsak dan najboljši.

Vedoželjnost

Vedoželjni umi z nenehno željo po učenju poganjajo razvoj inovativnih zdravil in prelomnih rešitev v zdravstvu.

Opolnomočenost

Naši ljudje so najbolj ustvarjalni in produktivni, ko imajo moč, da sami oblikujejo svoje delovno okolje in sledijo svojim zamislim.

Oče in sin, ki se igrata na računalniku

Kako delamo

Spodbujamo načela sodelovanja, razvoja in odličnosti.