Novartis sodi med večje zaposlovalce v Sloveniji. Zaposlujemo več kot 3 500 sodelavk in sodelavcev in to število nenehno povečujemo. Skoraj polovico vodilnih položajev zasedajo ženske.

V duhu Novartisove strategije raznolikosti, pravičnosti in vključenosti, spoštujemo in promoviramo kulturno, etnično in spolno raznolikost na delovnem mestu. Negujemo in ustvarjamo odprto kulturo sodelovanja ter stimulativno delovno okolje. Spodbujamo inovativnost in razmišljanje izven okvirjev.

Zavedamo se, da sta razvoj in napredek možna le z motiviranimi sodelavci, zato ustvarjamo prijetno in varno delovno okolje. S stalnimi naložbami vzpostavljamo pogoje za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami, ki sledijo Novartisovim prizadevanjem za nenehno izboljšavo delovnega okolja.

Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujemo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujemo gospodarstvo in znanost.

Pridružite se nam.

Team

Zaposlitev v Novartisu v Sloveniji

Spoznajte trenutne možnosti za zaposlitev, pripravništvo ali druge priložnosti za delo v Novartisu v Sloveniji.

BioCamp 2023

BioCamp

Soustvarite prihodnost inovativne znanosti, poslovanja in tehnologije.