Novartis v Sloveniji ima izjemne razvojne možnosti. Pri razvoju in proizvodnji inovativnih zdravil lahko izkoristimo obseg svojih dejavnosti, naše prednosti in strokovno znanje.

V različnih fazah razvoja, proizvodnje ali različnih storitev podpiramo polovico Novartisovih prednostnih inovativnih izdelkov za paciente po vsem svetu. Vključeni smo v vseh pet Novartisovih visokotehnoloških platform.

Lokacije in strokovnjaki v Sloveniji pomembno prispevajo k tehnološkemu napredku in izvirnim pristopom, s katerimi nastajajo Novartisova zdravila z visoko vrednostjo za zdravljenje pacientov po vsem svetu. Lokaciji v Ljubljani in Mengšu sta že danes eni ključnih za tehnični razvoj, proizvodnjo in trženje inovativnih zdravil Novartisa.

Zelo učinkoviti smo tudi pri zahtevnih prenosih izdelkov iz razvoja v proizvodnjo. Obe naši lokaciji, Ljubljana in Mengeš, sta se v zadnjih letih razvili v ključni Novartisovi lokaciji za lansiranje inovativnih zdravil. 

Vsa ključna Novartisova inovativna zdravila so dostopna tudi pacientom v Sloveniji.