13 Marec 2024
  • Novartis v Sloveniji je društvu Legebitra predal donacijo za podporo njihovemu delovanju.
  • Donacija društvu izraža Novartisove ključne vrednote – raznolikost, vključenost in pravičnost, za katere se v podjetju vsakodnevno zavzemajo.

Novartis v Sloveniji je društvu Legebitra predal donacijo v višini 4,000 evrov za nakup tehnične opreme, ki jo potrebujejo za svoje delovanje. Donacija društvu Legebitra, ki s strokovnimi in dostopnimi dejavnostmi izboljšuje družbeni in osebni položaj manjšin, izraža naše ključne vrednote – raznolikost, vključenost in pravičnost, za katere se v podjetju vsakodnevno zavzemamo.

Z donacijo društvu Legebitra za bolj vključujočo družbo

Predstavnikom društva Legebitra je donacijo v družbi sodelavk in sodelavcev predal Nejc Jaka Sekula, globalni vodja Raznolikosti in vključenosti za talente, ki je ob tej priložnosti povedal: »V Novartisu stremimo k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, ki zaposlenim omogoča, da so brez strahu pred diskriminacijo zvesti samemu sebi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, identiteto in/ali izraz. Društvo Legebitra je na tem področju eden naših ključnih partnerjev, zato z donacijo podpiramo nadaljnje delovanje organizacije, ki ima osrednjo vlogo pri oblikovanju pravičnega okolja za skupnost LGBTQI+ v Sloveniji in upošteva presečnost ostalih osebnih okoliščin. Veseli smo, da naše sodelovanje prispeva k boljšemu razumevanju ovir, s katerimi se soočajo pripadniki manjšin, in iskanju načinov, na katere lahko podjetje te ovire odpravi ter spodbuja večjo vključenost.«

Sodelovanje Novartisa v Sloveniji in društva Legebitra poteka že od leta 2019. V teh letih so v podjetju s podporo društva vpeljali številne izboljšave sistemskih rešitev, kot je uporaba vključujoče terminologije v računalniških orodjih, Novartis pa je sodeloval tudi pri pripravi projekta zakonskih sprememb za odpravo diskriminacije na podlagi spola in spolne usmerjenosti. S predstavitvami podjetja na dogodkih društva so širšo javnost ozaveščali o Novartisovi kulturi, za zaposlene pa so skupaj pripravili številna izobraževanja in pogovore na temo LGBTQI+. Pri Novartisu tako poleg premikanja meja znanosti ustvarjajo tudi pomembne premike k bolj vključujoči in pravični družbi.