31 Januar 2024
  • Novartis v Sloveniji je z 10-odstotnim tržnim deležem leto 2023 zaključil kot vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, ki bolnikom zagotavlja dostop do vseh Novartisovih ključnih inovativnih zdravil.
  • Slovenski strokovnjaki podpirajo več kot polovico Novartisovih prednostnih inovativnih zdravil v različnih fazah razvoja, proizvodnje ali storitev.
  • Leta 2023 je Novartis v rast in razvoj lokacij v Sloveniji vložil 245 milijonov evrov in leto zaključil z več kot 3,600 zaposlenimi.

Ljubljana, 1. februar 2024 – Novartis uspešno zaključuje leto 2023, zaznamovano s prehodom v farmacevtsko družbo, ki se v celoti osredotoča na inovativna zdravila. Po zahtevnem procesu oddelitve dejavnosti na področju generičnih zdravil Novartis v Sloveniji z nadaljnjimi naložbami še naprej krepi svojo vlogo vodilne farmacevtske družbe za razvoj, proizvodnjo in trženje inovativnih zdravil v državi ter ene od Novartisovih ključnih lokacij za razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil.

»Za nami je uspešno poslovno leto, ki smo ga zaključili kot vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, eden največjih delodajalcev v državi in pomemben del Novartisove mreže. S svojimi izkušnjami, znanjem in standardi visoke kakovosti razvijamo, proizvajamo in tržimo inovativna zdravila za bolezni, pri katerih še vedno obstaja velika potreba po novih načinih zdravljenja, naši lokaciji v Ljubljani in Mengšu pa sta med ključnimi v Novartisu,« je povedal Aymeric Royere, predsednik Novartisa v Sloveniji.

»Za nami je prelomno leto, saj smo uspešno zaključili zapleten postopek oddelitve, ki nam omogoča nadaljevanje naše poti z osredotočenostjo na inovativna zdravila. Novartis ostaja močno prisoten v Sloveniji, kar potrjujejo tudi nadaljnje naložbe. Te nam bodo omogočile izkoristiti razvojne priložnosti, ki jih ponuja osredotočenost na inovativna zdravila. Naš uspeh temelji na izjemnem znanju in zavezanosti inovacijam, pogumu in skrbi za ljudi. Na podlagi spodbudnih rezultatov leta 2023 z navdušenjem pričakujemo prihodnje leto,« je dejala Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica družbe Novartis d.o.o.

245 milijonov evrov naložb za nadaljnjo rast

Leto 2023 so zaznamovala nadaljnja Novartisova vlaganja v lokaciji v Ljubljani in Mengšu, ki sta že zdaj ključni za tehnični razvoj, proizvodnjo in trženje Novartisovih inovativnih zdravil. Skupna vrednost naložb v letu 2023 je znašala 245 milijonov evrov poudarkom na gradnji novih objektov ter razvoju in uvajanju novih tehnologij, vključno z digitalizacijo, avtomatizacijo in uporabo umetne inteligence. Naložbe bodo v naslednjih nekaj letih ustvarile tudi nova delovna mesta.

Najpomembnejše tekoče naložbe v razvoj in proizvodnjo inovativnih zdravil so:

Visoka uspešnost pri razvoju in proizvodnji inovativnih zdravil

V letu 2023 je Novartis v Sloveniji s svojih lokacij lansiral številna inovativna zdravila na trge po vsem svetu. V enoti Razvoj bioloških zdravil Mengeš je potekalo 39 razvojnih projektov.

Novartis v Sloveniji podpira več kot polovico Novartisovih prednostnih inovativnih zdravil za bolnike v Sloveniji in po svetu v različnih fazah razvoja, proizvodnje ali storitev. Slovenski strokovnjaki so na podlagi znanja in strokovnih izkušenj vključeni v vseh pet Novartisovih visokotehnoloških platform – kemijska tehnologija, bioterapevtika, xRNA, radioligandi ter genske in celične terapije.

Odličnost Novartisovih strokovnjakov je potrdila tudi Gospodarska zbornica Slovenije z zlatim državnim priznanjem za inovacije. To priznanje je bilo podeljeno na področju razvoja in proizvodnje bioloških zdravil za procesno inovacijo, ki izboljšuje produktivnost, učinkovitost in povečuje prilagodljivost proizvodnje bioloških molekul ter je okoljsko bolj trajnostna.

Vodilni ponudnik zdravil z 10-odstotnim tržnim deležem

Z 10-odstotnim tržnim deležem je Novartis leto 2023 zaključil kot vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, ki slovenskim bolnikom zagotavlja dostop do vseh ključnih Novartisovih zdravil. Novartisova inovativna zdravila na različnih terapevtskih področjih v Sloveniji dosežejo več kot 80.000 bolnikov. Več kot 80 slovenskih bolnikov je vključenih v klinične študije inovativnih zdravil na terapevtskih področjih kardiologije, onkologije, nevrologije (MS), bolezni ledvic in sladkorne bolezni, kar jim omogoča zelo zgoden dostop do novih načinov zdravljenja.

Ob sodelovanju z združenji bolnikov in številnih kampanjah ozaveščanja o boleznih je Novartis v Sloveniji tudi v letu 2023 podpiral bolnike z dejavnostmi zlasti na področjih hematologije, onkologije, kardiologije in nevrologije.

Velik poudarek na trajnostnosti

Novartisova poslovna strategija vključuje tudi številne trajnostne vidike poslovanja. Novartisov globalni cilj je do leta 2030 zmanjšati svoj okoljski odtis za 50%.

  • Novartis v Sloveniji s sistematičnim pristopom izpolnil svoje notranje okoljske zaveze in porabo energije zmanjšal za več kot 10%, količino odpadkov pa za več kot 50%.
  • V letu 2023 je bilo na Novartisovih lokacijah v Sloveniji izvedenih več kot 30 projektov za povečanje energetske učinkovitosti, manjšo porabo vode in zmanjšanje količine odpadkov.
  • Lokacija v Ljubljani je prejela Novartisovo nagrado za najbolj energetsko učinkovito lokacijo v letu 2023.
  • Trenutno potekajo naložbe v trajnostne tehnologije v višini približno 15 milijonov evrov, med katerimi sta najpomembnejši brezemisijska turbina v Mengšu in čistilna naprava za odpadne vode v Ljubljani.

Podjetje daje poudarek podpori svojih sodelavcev in skupnosti, v kateri delajo. Med poplavami avgusta je Novartis s solidarnostno pomočjo pomagal prizadetim sodelavcem in lokalnim skupnostim s prostovoljnim delom ter Rdečemu križu Slovenije doniral 500 tisoč evrov.

Nenehno zaposlovanje in tesno sodelovanje z akademskimi ustanovami

Temelj Novartisove kulture je ustvarjanje raznolikega, pravičnega in vključujočega delovnega okolja, ki vsakomur omogoča doseganje svojega potenciala. V zadnjih šestih mesecih leta 2023 je podjetje s kulturo navdahnjenosti, vedoželjnosti in opolnomočenja v svoje vrste privabilo 357 sodelavcev. Ob koncu leta je Novartis v Sloveniji zaposloval več kot 3,600 sodelavcev.

Podjetje izvaja različne kadrovske prakse za privabljanje talentov, saj v različnih delih podjetja nenehno potrebuje nove zaposlitve. Med drugim je podjetje v letu 2023 organiziralo program poletne prakse, razpisalo štipendije, sodelovalo z različnimi študentskimi organizacijami in v letu 2023 organiziralo zdaj že tradicionalni znanstveni dogodek BioCamp, katerega namen je povezati študente naravoslovja, tehnologije in podjetništva s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi kadri ter jim omogočiti edinstven vpogled v farmacevtsko industrijo. Lani je na BioCampu gostovalo 35 študentov iz devetih držav.

Lani je Novartis v Sloveniji še naprej krepil sodelovanje z akademskimi in raziskovalnimi ustanovami, kar pomembno prispeva k razvoju novega znanja in inovacij. Odličen primer tesnega sodelovanja je bil Novartisov dan razvoja bioloških zdravil z akademijo, posvečen trendom na področju razvoja in proizvodnje bioloških zdravil.

***

Novartis

Novartis soustvarja medicino, da bi izboljšal in podaljšal življenja ljudi. Z najnaprednejšo tehnologijo v raziskavah in razvoju ter novimi pristopi k dostopnosti zdravljenja zagotavljamo zdravila z visoko dodano vrednostjo, ki lajšajo največja bremena bolezni v družbi. Naša zdravila dosegajo več kot 250 milijonov ljudi po svetu. Več informacij najdete na spletni strani https://www.novartis.com.

***

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

-konec-

Za dodatne informacije se obrnite na:
Matejo Breznik
Korporativno komuniciranje 
Novartis d.o.o.
[email protected] 
https://www.novartis.com/si-sl/