20 September 2023
  • Novartis je zlato priznanje prejel za procesno inovacijo, ki izboljša produktivnost, učinkovitost in poveča fleksibilnost proizvodnje bioloških molekul.
  • Novartisovi strokovnjaki v Sloveniji sodijo med redne prejemnike priznanj za inovativne dosežke na regionalnem in nacionalnem nivoju, ki jih Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podeljuje že več kot 20 let.
  • Novartis z inovacijami utrjuje svoje mesto med najbolj inovativnimi družbami v Sloveniji in širše.

Ljubljana, 20. september 2023 – Gospodarska zbornica Slovenije je podelila priznanja za najbolj inovativne dosežke na nacionalni ravni. Med prejemniki so bili tudi sodelavci Novartisa v Sloveniji, ki so prejeli zlato priznanje za inovacijo na področju bioloških zdravil.

Novartis je zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativne dosežke prejel za procesno inovacijo, ki izboljša produktivnost, učinkovitost in poveča fleksibilnost proizvodnje bioloških molekul ter je okoljsko bolj vzdržna. Implementirana prebojna tehnologija spodbuja konkurenčnost in omogoča boljšo dostopnost bioloških zdravil širši populaciji bolnikov.

»Biološka zdravila so kompleksna zdravila, navadno jih uporabljamo za zdravljenje težjih bolezni, na primer bolezni imunskega sistema in rakavih obolenj. Dostopnost bioloških zdravil širši populaciji bolnikov bistveno prispeva k izboljšanju zdravstvenega stanja in kakovosti življenja, zato je v zadnjih letih na področju razvoja in proizvodnje bioloških zdravil velik poudarek na hitrejšem, učinkovitejšem in cenejšem razvojnem in proizvodnem procesu. Prav to pa je tudi bistveni doprinos naše inovacije,« je poudarila dr. Ajda Trdin, raziskovalka ekspertka v Razvoju bioloških zdravil Mengeš in vodilna znanstvenica pri nagrajeni inovaciji, ter dodala: »Pri tem je pomembno poudariti, da gre za skupni dosežek strokovnjakov iz Razvoja bioloških zdravil Mengeš in proizvodne enote Bioloških učinkovin Mengeš. To je dokaz o moči celovitega delovanja na področju bioloških zdravil na Novartisovi lokaciji v Mengšu, od razvoja do proizvodnje.«

Inovativnost in razvoj sta v središču Novartisovega delovanja tako na globalni ravni kot v Sloveniji. Slovenske ekipe so vključene v razvojne in proizvodne faze številnih Novartisovih prebojnih zdravil. Prav strokovnost in dosežki sodelavcev v Sloveniji, ki so v Novartisu že od samega začetka prepoznani in cenjeni, so temelj za nadaljnja vlaganja in dinamično rast podjetja. S preoblikovanjem v osredotočeno farmacevtsko podjetje za inovativna zdravila, ki z inovativnimi pristopi v znanosti in uporabo naprednih tehnologij naslavljajo največje zdravstvene izzive v družbi, si prizadevajo inovativne terapevtske rešitve pripeljati do čim več ljudi. »Iskrene čestitke našim sodelavkam in sodelavcem, ki so s prejemom zlatega nacionalnega priznanja za inovativnost ponovno dokazali, da sodimo v sam vrh slovenskih inovatorjev in, kar je najpomembneje, s svojim izjemnim znanjem in vedoželjnostjo vsakodnevno prispevajo k boljši dostopnosti bioloških zdravil bolnikom doma in po svetu,« je poudarila Jana Petek, generalna direktorica Novartisa d.o.o.

* * *

Novartis

Novartis soustvarja medicino, da bi izboljšal in podaljšal življenja ljudi. Z najnaprednejšo tehnologijo v raziskavah in razvoju ter novimi pristopi k dostopnosti zdravljenja zagotavljamo zdravila z visoko dodano vrednostjo, ki lajšajo največja bremena bolezni v družbi. Pri iskanju novih zdravil se stalno uvrščamo med največja svetovna podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj. Približno 103.000 zaposlenih več kot 140 narodnosti sodeluje pri zagotavljanju

Novartisovih izdelkov za skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Več informacij najdete na spletni strani https://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Breznik

Korporativno komuniciranje 

Novartis d.o.o.

[email protected]