17 Junij 2024
  • Novartis v Sloveniji je z UNICEF-om Slovenija sklenil partnerstvo, v okviru katerega bo sodeloval v kampanji »Kako se počutiš?«, ki z raznolikimi aktivnostmi naslavlja področje duševnega zdravja otrok in mladostnikov.
  • Duševno zdravje predstavlja ključni del Novartisovih prizadevanj za dobro počutje zaposlenih, ki združuje skrb za telesno in duševno dobro zdravje. Slednje v podjetju spodbujajo z aktivnostmi ozaveščanja in tudi konkretno podporo, ko se posameznik znajde v stiski.

Ljubljana, 11. junij 2024 – Novartis v Sloveniji in UNICEF Slovenija sta sklenila partnerstvo na področju ozaveščanja o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v okviru projekta »Kako se počutiš?«. Izvajali bodo številne aktivnosti z namenom ustvarjanja zavedanja in normalizacije pogovora o duševnem zdravju. Sklenjeno sodelovanje podpira Novartisove že obstoječe pobude za izboljšanje duševnega zdravja med zaposlenimi in jih razširja tudi na najranljivejšo skupino otrok in mladostnikov.

Novartis v Sloveniji je z UNICEF-om Slovenija sklenil partnerstvo

Duševno zdravje predstavlja ključni element dobrega počutja, kljub temu pa je ta tema v slovenskem prostoru še vedno tabu, tudi pri mladih. Z novo sklenjenim sodelovanjem želijo UNICEF Slovenija, Novartis v Sloveniji in drugi partnerji doseči premik v smeri normalizacije pogovora o duševnem zdravju, ki prinaša trajnostne spremembe za vse generacije. Osrednji del kampanje, s katero bodo nagovarjali stiske otrok in mladostnikov, se bo začel to jesen, ko bodo pobudo poleg osnovnih šol širili tudi v vrtce in tako že v zgodnjem otroštvu krepili zavedanje o duševnem zdravju. Z aktivnostmi bodo nagovarjali tudi odrasle in opozarjali na pravočasno prepoznavanje duševnih stisk otrok in mladostnikov ter ustrezno odzivanje nanje. K temu, da storimo prvi korak k potrebnim spremembam v družbi, bodo vabili z vprašanjem: ''Kako se počutiš?''

»V naši družbi se vse preveč otrok in mladih znajde v stiski, ob tem pa mnogi med njimi težave poskušajo reševati sami, namesto da bi se obrnili na zaupanja vredno osebo. Pogosto se zatakne že pri pogovoru o tem, kako se počutimo,« je povedala Maja Planinc, vodja projekta Kako se počutiš pri UNICEF-u Slovenija. Z omenjenim projektom, ki ga izvajajo že tri leta, želijo normalizirati pogovor o duševnem zdravju, okrepiti psihološko prožnost otrok in odraslih ter krepiti celostni pristop k pravočasni obravnavi otrok, preko sistemskega povezovanja preventivnih in kurativnih storitev. Do danes so o pomenu duševnega zdravja ozavestili več kot 1.000 pedagoških delavcev, skoraj 8.000 otrok in mladih ter 14.000 staršev. »V naslednjem šolskem letu bomo projekt še razširili. Veseli nas, da se nam je pri tem pridružil tudi Novartis v Sloveniji, ki že vrsto let podpira naše aktivnosti zagovorništva v Sloveniji,« je še povedala Maja Planinc.

Projekt »Kako se počutiš?« pika na i Novartisovi osredotočenosti na duševno zdravje

Duševno zdravje predstavlja ključni del Novartisove strategije skrbi za dobro počutje zaposlenih. Zagotavljajo ga z zmanjševanjem izpostavljenosti zaposlenih negativnim vplivom in prednostno obravnavo njihovega duševnega zdravja, skrb za duševno dobro počutje pa vključuje tudi Novartisova pobuda Polni življenja. Ta sodelavcem in sodelavkam ponuja številne aktivnostih in orodja za vzdrževanje in izboljšanje psiho-fizičnega ravnovesja. Te bodo v okviru novega sodelovanja z UNICEF-om Slovenija dopolnili še z delavnicami ozaveščanja zaposlenih o duševnem zdravju otrok. »Duševno zdravje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih. Podatki kažejo, da se stiske pojavljajo že pri otrocih in mladostnikih, ki lahko potem te stiske nesejo s seboj v odraslo dobo. Če o njih ne spregovorimo, namreč pogosto prerastejo v duševne motnje, ki zahtevajo strokovno pomoč. S sodelovanjem v kampanji »Kako se počutiš?« želimo otroke in mladostnike, njihove starše ter učitelje nagovarjati k pogovoru in pokazati, da je pogovor o duševnem zdravju nekaj povsem običajnega. Ne le za otroke, tudi za nas odrasle,« je izpostavila Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa d.o.o.