Centraal in deze video staat de diagnostiek van DME. Er wordt uitgelegd welke onderzoeken doorgaans gedaan worden om DME vast te stellen en hoe de arts de uitslag interpreteert. Als een patiënt vragen heeft over de diagnostiek van DME, kunt u deze video met hem of haar delen.