10 Junij 2024
  • Novartis v Sloveniji je ob začetku meseca ponosa izobesil mavrični zastavi na svojih lokacijah v Ljubljani in Mengšu in tako simbolično izrazil podporo pripadnikom skupnosti LGBTQI+.
  • Dvig mavrične zastave, s katerim opozarjajo na spoštovanje človekovih pravic in enakovredno vključenost v družbo, so tokrat nadgradili še z dogodkom za zaposlene, pogovorom z Lio Bordon.
  • Novartis se tako na globalni kot nacionalni ravni zavzema za vrednote raznolikosti, vključenosti in pravičnosti, ki jih prepoznava kot temelj za inovativnost in razvoj.

Ljubljana, 6. junij 2024 – Novartis v Sloveniji stremi k ustvarjanju raznolikega, vključujočega in pravičnega delovnega okolja, kjer je lahko vsak zaposleni to, kar je, brez strahu pred diskriminacijo. V skladu s svojimi vrednotami tako že nekaj let v podjetju obeležujejo tudi mesec ponosa. V znak podpore so v Ljubljani in Mengšu izobesili mavrični zastavi. S tem simbolnim dejanjem opozarjajo na pomen spoštovanja pravic pripadnikov LGBTQI+ skupnosti in enakovredno vključenost v družbo ter spodbujajo dialog o tej pomembni temi. Tega so med zaposlenimi vzpostavili tudi z internim dogodkom, pogovorom z Lio Bordon.

Dvig mavricne zastave pred poslovno stavbo Novartisa v Ljubljani

V Novartisu si prizadevajo zgraditi vključujoče in pravično delovno okolje, v katerem je vsakemu posamezniku omogočeno doseganje njegovega polnega potenciala. S kulturo, ki podpira sprejemanje različnih pogledov, želijo zaposlenim zagotoviti prostor, kjer so lahko vedoželjni, opolnomočeni in navdahnjeni. Le takšni lahko ustvarjajo prebojne rešitve za največje zdravstvene izzive sveta in premikajo meje znanosti.

Dvig mavricne zastave pred Novartisovo lokacijo v Mengšu

Poleg dviga mavričnih zastav, ki je letos v Ljubljani potekalo v sodelovanju z družbo Lek, so v duhu skupne zavezanosti k ustvarjanju spoštljivega in vključujočega delovnega okolja skupaj pripravili še pogovor z navdihujočo gostjo. Nerazumevanje namreč najpogosteje izhaja iz pomanjkanja informacij, zato želijo zaposlenim približati vsebine LGBTQI+ in jih s tem spodbuditi k bolj vključujočemu vedenju. »Za ustvarjanje okolja, ki vsem zaposlenim zagotavlja enake pogoje, je potrebno razumeti okoliščine in ovire, s katerimi se srečujejo pripadniki manjšin. Veseli nas, da smo se lahko pogovarjali z Lio Bordon, profesionalno trenerko, psihoterapevtko in predavateljico, ki je z nami delila svojo zgodbo novih spoznanj in življenjskih sprememb ter s tem pomembno prispevala k boljšemu razumevanju drugačnosti,« je povedal Miha Koprivnikar Kranjc, vodja Novartisove interesne skupine zaposlenih LGBTQI+.

Pogovor z Lio Bordon

Dejavnosti ozaveščanja in spodbujanja sprejemanja različnih pogledov pri sodelavkah in sodelavcih v Novartisu v Sloveniji niso omejene zgolj na mesec ponosa. Podjetje je podpisnik Listine raznolikosti Slovenije, prostovoljne iniciative za promocijo in implementacijo vrednot raznolikosti in vključenosti v vseh delih organizacije. Listina z načeli, ki organizacije usmerjajo pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu, dopolnjuje že vzpostavljene zaveze Novartisa v Sloveniji, med katerimi je tudi certifikat LGBT prijazno podjetje, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana. Svoje zaveze izpolnjujejo s številnimi aktivnostmi, kot so udeležba na paradi ponosa, delavnice, okrogle mize, izobraževanja in publikacije. Izobešanje mavrične zastave tako predstavlja le eno izmed praks, s katerimi ozaveščajo o pravnem in socialnem stanju skupnosti in se zavzemajo za odpravo diskriminacije ter sprejemanje drugačnosti. Grajenje bolj pravičnega in vključujočega sveta začenjajo pri sebi, z oblikovanjem varnega in spodbudnega okolja za vse zaposlene, s čimer postavljajo pomemben zgled tudi za širšo javnost.