14 Februar 2024
  • Sredstva v višini 20 tisoč evrov je Novartis namenil za opremo nove učilnice za kemijo. Z donacijo želi podpreti ustvarjanje še bolj kakovostnega učnega okolja za učence ter podpreti razvoj znanja in inovativnosti.
  • Novartis je v Mengšu že dolga leta neločljiv del lokalne skupnosti, z donacijo pa se bo sodelovanje še okrepilo.

Mengeš, 14. februar 2024 – Novartis je Osnovni šoli Mengeš predal donacijo v višini 20 tisoč evrov, namenjeno opremi nove učilnice za kemijo. Z donacijo podjetje utrjuje dolgoletno trdno povezanost z lokalno skupnostjo, podpira razvoj znanja in nad znanostjo navdušuje mlajše generacije. Donacijo je ravnatelju šole Sašu Božiču v imenu Novartisa predal Roman Pogačar, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš, srečanja pa se je udeležil tudi mengeški župan Bogo Ropotar.

Novartis je Osnovni šoli Mengeš predal donacijo v višini 20 tisoč evrov

Dolgoletna tradicija Novartisove lokacije v Mengšu temelji na uspešnem partnerstvu z lokalno skupnostjo že več kot sedem desetletij. S podporo lokalni osnovni šoli pri njenih prizadevanjih, da učencem zagotovi kakovostno učno okolje, podjetje dodatno krepi vez z okoljem, v katerem deluje. »Iskreno se zahvaljujemo podjetju Novartis za podporo pri projektu gradnje novega dela šole, v katerem bo zaživela tudi nova kemijska učilnica. Ta donacija ne predstavlja le materialne podpore šoli, temveč je primer uspešnega povezovanja med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami. Verjamemo, da bo sodelovanje z enim izmed vodilnih podjetij v farmacevtski industriji našim učencem v navdih in podporo pri spoznavanju naravoslovnih znanosti in morda tudi spodbuda pri izbiri njihove karierne poti,« je povedal Sašo Božič, ravnatelj Osnovne šole Mengeš.

Novartisova donacija predstavlja pomembno spodbudo nadaljnjemu razvoju Občine Mengeš. »Mengeš je edinstveno mesto, saj nudimo dom tako obrtniškim dejavnostim kot naprednim in inovativnim globalnim podjetjem. Hvala Novartisu, da v duhu sodelovanja, tesne povezanosti in medsebojnega razumevanja skupaj z nami soustvarja zgodbo najbolj prijetnega mesta na deželi. Veselimo se vseh nadaljnjih korakov na naši skupni poti,« je izpostavil Bogo Ropotar, župan Občine Mengeš.

Naložba v prihodnost slovenskega znanja

Na lokaciji v Mengšu, kjer delujejo razvoj in proizvodnja bioloških zdravil, proizvodnja farmacevtskih učinkovin ter del centra za kontrolo kakovosti, že danes dela več kot 1,200 sodelavcev. Z nedavno obeleženo naložbe v nov center za tehnični razvoj bioloških zdravil in številnimi drugimi naložbami za nadaljnjo rast obsega dela bodo potrebe po domačih strokovnjakih v prihodnje še naraščale. Promocija znanosti v različnih delih družbe, tudi med mladimi, je zato ena pomembnejših prioritet za Novartis v Sloveniji.

»Skozi več desetletij delovanja v Mengšu smo postali pomemben del lokalne skupnosti, kot zaposlovalec, gospodarski subjekt in podpornik številnih projektov. S širjenjem lokacije v zadnjih letih in nadaljnjimi vlaganji želimo to sodelovanje še okrepiti. V donaciji lokalni osnovni šoli smo prepoznali priložnost, da že mlade navdušimo nad naravoslovjem, morda do te mere, da bodo nekoč nadaljevali poslanstvo Novartisa in tudi sami prispevali k odkrivanju novih poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi po vsem svetu,« je ob predaji donacije povedal Roman Pogačar, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš.

Nova kemijska učilnica v Osnovni šoli Mengeš bo predvidoma zaživela v šolskem letu 2025/26.