REQ-10008729
Giu 11, 2024
Slovenia

Summary

Prinašamo življenjsko pomembna zdravila milijonom ljudi. Smo na stičišču najnovejših dosežkov medicinske znanosti in inovativne digitalne tehnologije. Vse kar počnemo je usklajeno z našo zavezo h kakovosti in zagotavljanju varnih učinkovin za bolnike. Naša zaveza kakovosti temelji na znanosti, prinašamo inovativnost in naše delo je usmerjeno k bolnikom. Ne glede na to, ali sodelujete v razvoju, proizvodnji, vzdrževanju, skladnosti ali analizi, bo vaš prispevek neposredno vplival na bolnike. Brez preverjanja in zagotavljanja kakovosti v vseh točkah procesa ne moremo zanesljivo graditi zaupanja bolnikov. Vam to poslanstvo predstavlja vrednoto? Kot Specialist kontrole kakovosti v enoti Farmacevtskih učinkovin v Mengšu boste odgovorni za strokovno delo na analitskem področju z namenom zagotavljanja regulatorne skladnosti in kakovosti procesov ter izdelkov, skladno z zakonodajo, internimi predpisi, dobrimi praksami in poslovnimi cilji. As a QC Specialist you will be responsible for professional work in the analytics domain in order to ensure regulatory compliance and quality of processes and products in accordance with the law, internal regulations, good practices and business objectives.

About the Role

Vaše ključne odgovornosti:

 • Reševanje OOx / analitskih odstopov in reklamacij.
 • Zagotavljanje, da so vse dejavnosti v skladu s trenutnimi dobrimi praksami (cGxP), ter v skladu z integriteto podatkov. Izvajanje nadzora nad aktivnostmi v kontroli kakovosti.
 • Pregledovanje in odobravanje analitičnih testov (analitično sproščanje), serij materialov in izdelkov.
 • Interpretiranje in poročanje o rezultatih ter analiziranje trendov.
 • Aktivno sodelovanje pri usklajevanju prioritet oddelka.
 • Podpiranje implementacije uvajanja novih metod in tehnik.
 • Usmerjanje in podpiranje laboratorijskih sodelavcev pri njihovih vsakodnevnih nalogah in odpravljanju težav.
 • Udeležba na vseh usposabljanjih oz. izobraževanjih, ki so zahtevana za to delovno mesto, shranjevanje ustreznih dokazil o usposabljanju.

Vaš doprinos k delovnem mestu:

 • Visokošolska stopnja izobrazbe farmacevtske, kemijske ali druge naravoslovne smeri.
 • Aktivno znanje slovenskega jezika.
 • Aktivno znanje angleškega jezika.
 • Poznavanje orodja Microsoft Office.
 • Zaželene delovne izkušnje s področja kakovosti, razvoja, proizvodnje ali drugih ustreznih smeri.

Zaželene izkušnje:

 • Izkušnje s področja fizikalno- kemijskih analiz.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s poskusno dobo 6 mesecev. 

Prijave z življenjepisom v angleškem in slovenskem jeziku lahko oddate preko spletne povezave.

Zakaj Novartis?

Naš namen je soustvarjati medicino za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi, naša vizija pa je postati najbolj cenjeno in zaupanja vredno farmacevtsko podjetje na svetu. Kako lahko to dosežemo? S pomočjo naših ljudi. Prav naši sodelavci nas vsak dan spodbujajo, da dosežemo svoje ambicije. Postanite del te misije in se nam pridružite! Več na spodnji povezavi: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Kaj nudimo:

Konkurenčen plačni paket, letni bonus, fleksibilen način dela, z možnostjo prilagajanja urnika in delom od doma, pokojninsko shemo, shemo nagrajevanja in priznanja dosežkov, razširjeni program promocije zdravja na področju telesnega, duševnega in družbenega počutja (Polni življenja) ter dogodke, neomejene priložnosti za učenje in razvoj. 

Predani smo raznolikosti in vključenosti

Novartis si prizadeva ustvariti izjemno, vključujoče delovno okolje in oblikovanje raznolikih timov, saj ti predstavljajo naše bolnike in skupnosti, ki jih oskrbujemo. 

Pridružite se naši mreži Novartis:

V kolikor se ne prepoznate v zgornjem opisu delovnega mesta, vas vabimo, da se vpišete na spodnji povezavi v Novartisovo bazo talentov saj lahko tako vašo vlogo upoštevamo za podobne pozicije v prihodnosti: https://talentnetwork.novartis.com/network

 Key Responsibilities:

 • Manage OOx / analytical deviations and complaints.
 • Ensure all activities in compliance with cGxP, and with data integrity. Perform Quality Control (QC) oversight activities.
 • Review and approval of analytical tests (analytical release), materials and product.
 • Interpretation and reporting of results and analysis of trends.
 • Active participation in execution  of department's priorities.
 • Support Implement of new methods and techniques.
 • Support laboratory associates in their daily tasks and troubleshooting.
 • Participation in all training relevant to the position, maintenance of the relevant training evidence.

 Essential Requirements:

 • University degree in pharmacy, chemistry or any other natural science degree.
 • Active knowledge of Slovenian and English.
 • Knowledge of Microsoft Office.
 • Preferred working experience in the field of quality, development, manufacture, or other relevant field.

Desirable Requirements:

 • Experience in the field of physico-chemical analyses.

We offer temporary employment, with 6 month of probation period.

You are kindly invited to submit your application in English language, including CV. 

Why Novartis?

Our purpose is to reimagine medicine to improve and extend people’s lives and our vision is to become the most valued and trusted medicines company in the world. How can we achieve this? With our people. It is our associates that drive us each day to reach our ambitions. Be a part of this mission and join us! Learn morehere: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

You’ll receive:

Competitive salary, Annual bonus, Flexible working schedule, tailored to your needs, possibility to work from home, Pension scheme, Employee Recognition Scheme, Expanded program for the promotion of health in the field of physical, mental and social well-being (Energized for Life), Unlimited learning and development opportunities.

Commitment to Diversity and Inclusion:

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

Join our Novartis Network:

If this role is not suitable to your experience or career goals but you wish to stay connected to hear more about Novartis and our career opportunities, join the Novartis Network here: https://talentnetwork.novartis.com/network

Why Novartis: Helping people with disease and their families takes more than innovative science. It takes a community of smart, passionate people like you. Collaborating, supporting and inspiring each other. Combining to achieve breakthroughs that change patients’ lives. Ready to create a brighter future together? https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Join our Novartis Network: Not the right Novartis role for you? Sign up to our talent community to stay connected and learn about suitable career opportunities as soon as they come up: https://talentnetwork.novartis.com/network

Operations
Pharmaceuticals
Slovenia
Mengeš
Quality
Full time
Temporary (Fixed Term)
No

Accessibility and accommodation

Novartis is committed to working with and providing reasonable accommodation to individuals with disabilities. If, because of a medical condition or disability, you need a reasonable accommodation for any part of the recruitment process, or in order to perform the essential functions of a position, please send an e-mail to [email protected] and let us know the nature of your request and your contact information. Please include the job requisition number in your message.

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

careers default image
REQ-10008729

Specialist kontrole kakovosti (m/ž/d) / QC Specialist (m/f/d)

Apply to Job