To obvestilo o varstvu zasebnosti je namenjeno zaposlenim pri upravljavcu, napotenim delavcem, sodelavcem, ki opravljajo delo ali dejavnost za upravljavca na drugi pravni podlagi, zaposlenim zunanjih izvajalcev, zaposlenim tretjih oseb, ki najemajo prostore od upravljavca, in vsem drugim obiskovalcem, ki vstopajo na varovano območje ene od družb skupine Novartis. Družba Novartis se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnala odgovorno in skladno z veljavnimi predpisi. Za obdelavo osebnih podatkov je kot upravljavec odgovorna družba Novartis d.o.o., Verovškova 57, 1000 Ljubljana ([email protected] and/or 01 580 33 33).

Namen obdelave osebnih podatkov:

Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanje nadzora vstopa v službene prostore ali izstopa iz njih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76., 77. in 78. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22).

Obrazložitev zakonitih interesov: 

Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov, ob upoštevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja, predstavlja zakoniti interes upravljavca.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki se hranijo do največ šest (6) mesecev, nato se izbrišejo ali drugače uničijo, razen če niso posnetki posameznih dogodkov, zaradi zaščite pravnih interesov upravljavca, (obrambe pred zahtevki tretjih oseb, uveljavljanje zahtevkov proti tretjim osebam) shranjeni dlje časa, skladno z njihovim namenom.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

  • Administrator/skrbnik videonadzornega sistema,
  • izvajalec varovanja,
  • na podlagi izrecne zahteve tudi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
     

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: 

Obdelava ne temelji na privolitvi posameznika.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja:

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Informacije o obstoju pravic posameznika: 

Posameznik, o katerem se zbirajo osebni podatki, lahko pod zakonsko določenimi pogoji, znotraj zakonskih omejitev, uveljavlja naslednje pravice:

  • Pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
  • če so po njegovem mnenju z njim povezane informacije nepravilne, zastarele ali nepopolne, lahko zahteva popravek ali posodobitev;
  • pravico ima tudi vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.

Več informacij glede obdelave osebnih podatkov je na voljo na spletni strani www.novartis.si oziroma pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Novartisu:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Novartisu


[email protected]

Če niste zadovoljni s tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, svoj zahtevek naslovite na našega globalnega skrbnika za varstvo osebnih podatkov na [email protected], ki bo preučil vaše pomisleke.