Vă invităm să citiți cu atenție notificările noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care stabilesc modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și vă explică drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre.

Notificare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale medicilor de familie intr-un studiu non-interventional

Aceasta notificare se adresează medicilor de familie ai pacienților care se înrolează în studiul non-intervențional ALERT-ASCVD, studiu pentru evaluarea impactului unui program de prevenție secundară asupra managementului pacienților cu boală cardiovasculară aterosclerotică.

Notificare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale medicilor de familie intr-un studiu non-interventional (PDF 0.7MB)

Notificare generală privind protecția datelor pentru părțile interesate externe

Această Notificare se adresează persoanelor privind protecția datelor pentru părțile interesate externe.

Notificare generală privind protecția datelor pentru părțile interesate externe (PDF 0.3MB)

Notificare generală pentru Website

Această Notificare se adresează persoanelor care vizitează acest site web și alte site-uri web globale Novartis.

Notificare generală pentru site-ul web

Notificare generală pentru Partenerii de Afaceri privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Notificare se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății cu care creăm sau menținem o relație, clienții noștri sau potențialii clienți care sunt persoane fizice (cum ar fi farmaciștii care desfășoară activități independente) și reprezentanții sau persoanele de contact ale clienților noștri sau potențialii clienți care sunt persoane juridice.

Notificare generală pentru Partenerii de Afaceri privind prelucrarea datelor cu caracter personal (PDF 0.3 MB)

Notificare generală pentru Terțe Părți privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Notificare se adresează furnizorilor și furnizorilor noștri de servicii care sunt persoane fizice (cum ar fi persoanele care desfășoară activități independente), reprezentanți sau persoane de contact ale furnizorilor și prestatorilor noștri de servicii care sunt persoane juridice și vizitatorii uneia dintre unitățile noastre.

Notificare generală pentru Terțe Părți privind prelucrarea datelor cu caracter personal (PDF 0.3 MB)

Notificare generală pentru Farmacovigilență privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Notificare se adresează persoanelor care raportează evenimente adverse, persoanelor care furnizează informații privind siguranța produselor noastre și depun reclamații privind calitatea produselor și persoanelor care fac obiectul unor evenimente adverse și reclamații privind calitatea produsului.

Notificare generală pentru Farmacovigilență privind prelucrarea datelor cu caracter personal (PDF 0.2 MB)

Notificare generală pentru Pacienți privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Notificare este pentru pacienții cu care menținem o relație prin intermediul partenerilor noștri de afaceri (de exemplu, în cazul participării la un Program de suport pentru pacienți).

Notificare generală pentru Pacienți privind prelucrarea datelor cu caracter personal (PDF 0.3MB)

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile și în limitele prevăzute de lege, vă rugăm să dați click aici.