Keskiviikko, 19 Elokuu 2020

Novartis on liittynyt FinnGen-tutkimushankkeeseen, jossa päätavoitteena on lisätä ymmärrystä sairauksien syistä, edistää niiden diagnosointia, ennaltaehkäisyä ja hoitojen kehittämistä. Yhteistyö suomalaishankkeen ja Novartiksen välillä kattaa toiminnan maailmanlaajuisesti.

FinnGen pyrkii analysoimaan 500 000 suomalaisen genomin heidän biopankkeihin vapaaehtoisesti tallettamiensa näytteiden pohjalta. Kun tämä geenitieto yhdistetään suomalaisiin rekistereihin tallennettuihin terveystietoihin, saadaan uutta tietoa esimerkiksi geenien yhteydestä sairastuvuuteen. Geenitieto auttaa myös muun muassa kohdennettujen lääkehoitojen kehittämisessä.

Data on keskeinen osa uusien hoitojen kehitystä

Novartis on osa terveydenhuollon ekosysteemiä, jossa digitalisaatio etenee nopeasti. Terveysdata ja digitaaliset teknologiat sekä osaaminen niiden käytössä ovat olennaisia uusien, kohdennettujen ja tehokkaiden hoitojen kehittämisessä ja niiden kohdentamisessa oikeille potilaille, aina varhaisista lääkeainemolekyylien simuloinneista kliinisiin tutkimuksiin sekä terveydenhuollon arjessa kerätyn tiedon (RWD, real world data) -analyyseihin.

FinnGenin tehokas yhteistyömalli ja sen tarjoamat mahdollisuudet tekevät suomalaishankkeesta globaalisti kiinnostavan yhteistyökumppanin. FinnGenin vahvuudet vastaavat Novartiksen strategiaan digitaalisten teknologioiden, datan ja kehittyneiden analyysimenetelmien hyödyntämisestä uusien hoitojen kehittämisessä

Suomi kansainvälisesti houkuttelevana tutkimusympäristönä lääkekehitykselle

Kansainvälisesti katsoen suomalaisen terveysdatan ja ympäristön kiinnostavuus ja erityislaatuisuus eivät rajoitu yksinomaan FinnGeniin. Biopankit, sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön tietoturvaa ja hyödyntämistä parantava Findata, ja yleisesti ottaen laadukas data pitkine sarjoineen ovat osa tekijöistä, jotka tekevät Suomesta houkuttelevan ympäristön dataa hyödyntävälle lääketieteelliselle tutkimukselle. Suomalaiset myös suhtautuvat tieteeseen varsin positiivisesti ja ovat usein halukkaita luovuttamaan näytteitä tutkimuskäyttöön – mikä osaltaan mahdollistaa suomalainen geeniperimän huomioon ottamisen lääkekehityksessä.

Tietoja Novartiksesta

Novartis tavoittelee uusia tapoja pidentää ja parantaa ihmisten elämää. Olemme yksi maailman johtavista lääkeyrityksistä, ja luomme innovatiivisen tutkimuksen ja digitaalisten teknologioiden avulla uudenlaisia hoitoja vastaamaan merkittäviin lääketieteellisiin tarpeisiin. Investointimme tutkimukseen ja kehitykseen kuuluvat maailman suurimpiin. Novartiksen tuotteita käyttää maailmanlaajuisesti lähes 800 miljoonaa ihmistä, ja etsimme tapoja tuoda uusimmat hoidot entistä useampien ulottuville. 109 000 työntekijämme joukkoon kuuluu yli 145 kansallisuuden edustajia eri puolilla maailmaa. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta https://www.novartis.com/fi-fi/.