Risicominimalisatie-materiaal

Risicominimalisatie-materiaal voor de patiënt

Zolgensma brochure voor de ouders en/of verzorgers van de patiënt - dec 2023
 

Zolgensma brochure voor voorschrijvers - dec 2023
 

U kunt extra risicominimalisatie-materiaal opvragen via telefoonnummer 088-04 52 100 of via [email protected].