18 Maart 2020

Vilvoorde, 17 maart 2020 - Novartis neemt een breed scala van initiatieven om te reageren op de COVID-19 pandemie en opent een wereldwijd fonds van 20 miljoen dollar ter ondersteuning van getroffen gemeenschappen. Het Novartis COVID-19 Response Fund zal subsidies tot 1 miljoen dollar verstrekken om gemeenschappen over de hele wereld te ondersteunen die het meest getroffen zijn door de uitbraak van het Coronavirus. In België stelt Novartis 100.000 mondmaskers en handschoenen evenals 1.000 beschermende overalls ter beschikking van de Belgische gezondheidsautorititeiten om zorgverleners te ondersteunen. 

 

Samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Novartis werkt met de Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome en Mastercard, om samen de COVID-19 Therapeutics Accelerator te ondersteunen. De groep stapt ook in een COVID-19 geleid partnerschap georganiseerd door het Innovative Medicines Initiative (IMI). Beide zijn sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden die farmaceutische bedrijven en academische instellingen samenbrengen in onderzoeksprogramma’s om de meest veelbelovende moleculen snel en zonder belemmeringen naar voren te brengen. Bovendien levert Novartis, als reactie op een dringende oproep van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) een bijdrage door verschillende molecules beschikbaar te stellen uit haar databanken die geschikt worden geacht voor in-vitro-antivirale tests. Daarnaast evalueert het bedrijf snel andere bestaande producten om te zien of deze naast de goedgekeurde indicaties kunnen worden gebruikt in reactie op de pandemie.

 

Ondersteuning van patiënten, zorgverleners en systemen

Eerder deze maand verbond Sandoz, de afdeling generieke geneesmiddelen en biosimilars van het bedrijf, zich als eerste tot het stabiel houden van de prijzen voor enkele essentiële geneesmiddelen die kunnen helpen bij de behandeling van het coronavirus, met name antivirale middelen om het effect van coronavirus te verminderen en antibiotica ter bestrijding van longontsteking. 

 

De Novartis medewerkers

De belangrijkste zorg van het bedrijf is de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers, gezondheidszorgprofessionals en patiënten. 
Sinds 12 maart heeft Novartis daarom besloten onze kantoormedewerkers en medisch vertegenwoordigers in België te vragen om over te gaan tot telewerk en zo het advies van de overheid daarin na te leven. Op 16 maart is deze maatregel uitgebreid tot alle medewerkers in Europa, Amerika en Canada. 

Voor de  productiesite in Puurs, wordt alles in het werk gesteld om de optimale balans te vinden tussen de zorg voor de patiënt door het voorzien in de noodzakelijke productieactiviteiten enerzijds, en de grootste zorg voor de medewerkers. De site evalueert en optimaliseert permanent alle vereiste maatregelen teneinde wie toch on site moet zijn, in de meest verantwoorde omstandigheden te laten werken. De site in Puurs produceert 230 miljoen eenheden, en exporteert 98% van zijn productie naar 120 landen. 


Novartis blijft medicatie leveren aan patiënten en zorgverleners over de hele wereld en anticipeert op dit moment niet op de verstoring van de toeleveringsketen, gezien de sterke mitigatiemaatregelen en de voorraadniveaus.