Spoločnosť Novartis zamestnáva takmer 120 000 ľudí na celom svete. Schopnosť zaujať, rozvíjať a udržať talentovaných ľudí je pre nás kľúčová na to, aby sme dokázali napĺňať našu stratégiu a vyvíjať inovatívne produkty.

Sme rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá potrebuje pružne reagovať na prichádzajúce nové výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Preto kladieme dôraz na posilňovanie kultúry, rozvoj zručností a schopností našich zamestnancov a vytváranie vysoko výkonných tímov na čele s talentovanými lídrami.

The Executive Committee of Novartis (Výkonná rada)

Zodpovednosť výkonnej rady (ECN) pod vedením CEO Vasanta Narasimhana, je riadiť a dohliadať nad obchodnou činnosťou všetkých spoločností patriacich do skupiny Novartis. Členovia ECN sú vyberaní Správnou radou (Board of Directors).

Uč sa viac

Novartis Board of Directors (Správna rada)

Správna rada spoločnosti Novartis je zodpovedná za smerovanie, stratégiu, organizáciu a správu spoločnosti. Správna rada má 11 členov, ktorým predsedá Joerg Reinhardt.

Uč sa viac