1. Politika zaštite privatnosti na veb sajtu

Na snazi od: 25. maja, 2018. Novartis International AG (4056 Bazel, Švajcarska), kao rukovalac podataka, je odgovoran za obradu Vaših ličnih informacija na ovom veb sajtu. U ovoj Politici zaštite privatnosti, “Novartis”, “mi” ili “nas” se odnosi na Novartis International AG i njegovo povezano pravno lice na teritoriji zemlje na čijem jeziku je ovaj veb sajt. Ova Izjava o privatnosti opisuje procese na koje mi prikupljamo, čuvamo i koristimo informacije o pojedincima koji posete ovaj veb sajt (“Lični podaci”). Pozivamo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku zaštite privatnosti, u kojoj je definisano u kom kontekstu mi obrađujemo Vaše Lične podatke i u kojoj su objašnjena Vaša prava i naše obaveze u tom postupku. Imajte u vidu da mi možemo periodično menjati, modifikovati, dodavati, uklanjati ili na drugi način ažurirati ovu Politiku zaštite privatnosti, s vremena na vreme, objavljujući novu Politiku zaštite privatnosti na ovom veb sajtu.

1.1 Koje lične podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Najveći deo naših servisa ne zahteva nikakav oblik registracije, omogućavajući Vam da posetite naš sajt bez pružanja informacija o tome ko ste. Međutim, neki servisi mogu od Vas zahtevati da nam dostavite Vaše Lične podatke, koji mogu uključivati podatke koji Vas direktno identifikuju, kao što su ime, datum rođenja, e-mejl adresa ili telefonski broj. Možemo prikupljati i koristiti Lične podatke radi komunikacije sa Vama u svrhe koje su evidentne iz okolnosti ili o kojima Vas obaveštavamo prilikom prikupljanja Vaših Ličnih podataka. Lični podaci koji se koriste za analitiku korišćenja: Možemo prikupljati i obrađivati informacije o Vašim posetama ovom veb sajtu, kao što su stranice koje ste posetili, veb sajt sa kojeg ste pristupili našem sajtu ili pretrage koje vršite. Takve informacije koristimo kao pomoć za unapređenje sadržaja našeg sajta za interne potrebe, radi istraživanja tržišta. U tom postupku, možda ćemo instalirati "kolačiće" kojima se prikupljaju podaci o nazivu domena korisnika, Vašem internet servis provajderu, Vašem operativnom sistemu i datumu i vremenu pristupa. "Kolačić" predstavlja malu datoteku sa informacijama, koji se šalje na Vaš pretraživač i skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Možete podesiti Vaš pretraživač da Vas obavesti kada primite "kolačić”, čime dobijate mogućnost da odlučite da li želite da ga prihvatite, ili ne. Međutim, ako ga ne prihvatite, možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti Vašeg pretraživača. Povremeno, možemo koristiti internet tagove odnosno znake (takođe poznate kao oznake koje pokreću akciju, GIF-ove od jednog piksela, čiste GIF-ove, nevidljive GIF-ove i GIF-ove od 1x1 piksel) i kolačiće na ovom sajtu i možemo rasporediti takve tagove/kolačiće uz podršku trećih strana odnosno partnera za oglašavanje ili partnera koji pružaju usluge veb analize, a koji se mogu nalaziti u stranoj državi i koji mogu skladištiti odgovarajuće informacije (uključujući Vašu IP adresu) u stranoj državi. Ovi tagovi/kolačići se postavljaju na oglase na internetu koji dovode korisnike do ovog sajta i na različite stranice ovog sajta. Koristimo ovu tehnologiju radi merenja reakcije korisnika na naš sajt i naše kampanje oglašavanja (uključujući podatke o tome koliko puta je stranica otvorena i koje informacije su tražene) kao i procene Vašeg korišćenja ovog veb sajta. Naši vendori i partneri koji pružaju usluge veb analize mogu biti u mogućnosti da, pomoću ovih kolačića/tagova, prikupljaju podatke o posetiocima našeg i drugih sajtova, mogu za nas sastavljati izveštaje o aktivnosti veb sajta i mogu obezbediti dalje usluge vezane za korišćenje veb sajta i interneta. Oni mogu obezbediti takve informacije drugim stranama ako za to postoji pravni zahtev, ili ako oni angažuju druge strane da vrše obradu informacija u njihovo ime. Ako želite da pogledate više informacija o veb tagovima i kolačićima povezanim sa on-line oglašavanjem ili da blokirate prikupljanje ovih informacija od treće strane, posetite veb sajt Inicijative za oglašavanje na mreži http://www.networkadvertising.org. Koristimo alat Google Analytics za organizaciju našeg portfolia veb sajtova (i) optimizacijom saobraćaja prema i između korporativnih veb sajtova, i (ii) integrisanjem i optimiziranjem veb stranica, gde je to potrebno. “Google Analytics” je servis kompanije Google Inc. (“Google”) koji generiše detaljnu statistiku o saobraćaju veb sajta i izvorima tog saobraćaja i meri konverzije i prodaju. Google Analytics koristi “kolačiće” uskladištene na Vašem kompjuteru kako bi pomogao analizu o tome kako korisnici upotrebljavaju naš veb sajt. Informacije generisane od strane kolačića o Vašem korišćenju našeg web sajta, uključujući Vašu IP adresu, će biti konvertovani u anonimne korišćenjem odgovarajućih podešavanja pre prenosa na Google servere u SAD. Za više informacija o tome kako funkcioniše anonimizacija IP adrese, posetite https://support.google.com/analytics/answer/2763052. Možete sprečiti ili zaustaviti instalaciju i skladištenje kolačića podešavanjem pretraživača i preuzimanjem i instaliranjem besplatnog dodatka (Add-on) za blokiranje kolačića, dostupnog na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije našeg veb sajta.

1.2 Ko ima pristup Vašim Ličnim podacima i kome se prenose?

Mi nećemo prodavati, deliti, niti na drugi način distribuirati Vaše Lične podatke trećim stranama, osim na način koji je naveden u ovoj Politici zaštite privatnosti. Možemo podeliti Vaše Lične podatke sa drugim povezanim licima kompanije Novartis širom sveta. Lični podaci se takođe mogu preneti drugim stranama koje nastupaju za nas ili u naše ime, radi dalje obrade u skladu sa svrhama za koje su podaci prvobitno i prikupljeni, ili mogu biti obrađeni u skladu sa zakonom na drugi način, kao što su isporuke usluga, procena korisnosti našeg veb sajta, marketing, upravljanje podacima ili tehnička podrška. Ove treće strane, naši vendori imaju ugovore sa nama da mogu koristiti Lične podatke samo za unapred dogovorene potrebe, i da ne mogu prodavati Vaše Lične podatke trećim stranama, i da ih ne mogu otkrivati trećim stranama osim u slučaju da mi to odobrimo, u skladu sa zakonom i kako je navedeno u ovoj Politici zaštite privatnosti. U slučaju da je poslovanje treće strane ili deo poslovanja i sa njim povezani podaci korisnika, prodato, dodeljeno ili preneto nekoj trećoj strani kupcu, sticaocu, Lični podaci prikupljeni od Vas, se takođe mogu preneti na kupca, sticaoca ili stranu kojoj je poslovanje dodeljeno ili preneto, u kom slučaju bismo od kupca ili strane kojoj je poslovanje dodeljeno ili preneto, tražili da Ličnim podacima rukuje u skladu sa ovom Politikom o zaštiti privatnosti. Takođe, Lični podaci mogu biti otkriveni trećoj strani u slučaju da se to od nas zatraži na osnovu važećeg zakona, sudskog naloga ili važećeg propisa nadležnog organa, ili ako je takvo otkrivanje na bilo koji način neophodno za potrebe istrage bilo kakvog krivičnog dela, ili drugog pravnog postupka u skladu sa zakonom, kako u državi tako i u inostranstvu. Lični podaci koje sakupljamo mogu takođe biti obrađivani, može im se pristupati i mogu se skladištiti u drugim državama, izvan Švajcarske. Takve države mogu ponuditi drugačiji nivo zaštite Ličnih podataka. Ako izvršimo prenos Vaših Ličnih podataka eksternim kompanijama u drugim jurisdikcijama, osiguraćemo zaštitu Vaših Ličnih podataka primenom nivoa zaštite koji se zahteva na osnovu važećih propisa o privatnosti Ličnih podataka. Za potrebe prenosa Ličnih podataka unutar svoje grupe, Novartis je ustanovio Obavezujuća Korporativna Pravila, sistem principa, pravila i alatki, koje predviđa Evropsko zakonodavstvo, i koji osigurava efikasne nivoe zaštite podataka, koji se odnose na prenos Ličnih podataka izvan zemalja Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske. Pročitajte više o Obavezujućim Korporativnim Pravilima kompanije Novartis.

1.3 Kako štitimo Vaše Lične podatke?

Kako bi osigurali bezbednost i poverljivost Vaših Ličnih podataka koje sakupljamo na internetu, koristimo mreže sa zaštitom podataka, između ostalog, prema industrijskom standardu za zaštitni zid i zaštitu lozinke. Prilikom rukovanja Vašim Ličnim podacima, preduzimamo razumne mere u cilju zaštite tih informacija od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmena ili uništenja drugih nezakonitih oblika obrade.

1.4 Koliko dugo skladištimo Vaše Lične podatke?

Zadržavamo Vaše Lične podatke samo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su sakupljeni, ili u skladu sa zahtevima nadležnih organa i lokalnim propisima.

1.5 Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kad god vršimo obradu Ličnih podataka, preduzimamo razumne mere kako bi osigurali da se Vaši Lični podaci čuvaju kao tačni i ažurirani, za svrhu za koju su prikupljeni. Pod uslovima i ograničenjima utvrđenim zakonom mi Vam omogućavamo da iskoristite sledeća prava: Ako želite da nas kontaktirate u vezi korišćenja Vaših Ličnih podataka ili ako želite da uputite prigovor, u celini ili delimično, u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, pošaljite nam mejl na [email protected]. Ako ste prethodno dali saglasnost, možda želite da tu saglasnost povučete pisanim putem na pomenutu mejl adresu. Možete zahtevati pristup Vašim Ličnim podacima koji su obrađeni sa naše strane, da zatražite korekcije, brisanje ili da zatražite prenos Vaših Ličnih podataka, u slučajevima kada je to moguće, npr. da se Lični podaci koje ste nam dostavili vrate Vama ili da se prenesu osobi po Vašem izboru, u strukturiranom, enkriptovanom formatu koji se uobičajno koristi, pod uslovima koji se primenjuju na Vas po pitanju obeveze poverljivosti. Kada nas kontaktirate, navedite naziv veb sajta vezanog za Vaš zahtev, Vašu vezu u odnosu na kompaniju Novartis (svojstvo) i/ili osnov interakcije sa nama, kao i specifičnosti informacija koje želite da Vam dostavimo. Trenutno ne odgovaramo za “do not track” (nemojte pratiti) signale pretraživača ili druge mehanizme koji obezbeđuju metode za blokiranje prikupljanja informacija na veb sajtovima ili drugim internet servisima.

2. Obavezujuća Korporativna Pravila ("BCR")

Obavezujuća Korporativna Pravila, skraćeno na eng. “BCR”, predstavljaju sistem principa, pravila i instrumenata zasnovanih na Evropskom zakonodavstvu, koji uređuju zaštitu ličnih podataka u kompaniji Novartis. BCR predstavljaju najbolju aktuelnu praksu za zadovoljavanje zahteva Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”) vezanih za zaštitu podataka prilikom prenosa Ličnih podataka unutar grupe kompanija. Kako bi bila pravno važeća, BCR moraju biti odobrena od strane Agencije za zaštitu podataka EEA. Više informacija o BCR možete pronaći na zvaničnom evropskom sajtu.

3. Kontaktirajte nas

Ako želite da nas kontaktirate u vezi obrade Vaših Ličnih podataka ili ako želite da ostvarite svoja prava na zaštitu ličnih podataka, pošaljite nam mejl na [email protected]. Ako nas budete kontaktirali, molimo Vas da sledeće informacije uključite u vaš mejl, tako da možemo efikasno odgovoriti na Vaš zahtev i da Vas možemo identifikovati, kao i predmet Vašeg zahteva:

  • naziv veb sajta na koji se odnosi Vaš zahtev;
  • Vaša veza u odnosu na kompaniju Novartis (svojstvo) i/ili osnov interakcije sa nama; i
  • specifičnosti informacija koje želite da Vam dostavimo ili za koje želite da preduzmemo zahtevanu aktivnost.

Generalno obaveštenje o obradi podataka za treće strane

Klikom na linkove u nastavku možete preuzeti dokumente sa obaveštenjima o obradi podataka za treće strane (Srbija i Crna Gora).

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti izdato od strane Novartisa za dobavljače u Srbiji(PDF, 0.1 MB)

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti izdato od strane Novartisa za poslovne partnere i saradnike u Srbiji(PDF, 0.1 MB)

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti izdato od strane Novartisa za dobavljače u Crnoj Gori(PDF, 0.1 MB)

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti izdato od strane Novartisa za poslovne partnere i saradnike u Crnoj Gori(PDF, 0.1 MB)

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na Vaš kompjuter kada posetite veb sajt. Kolačići na veb sajtovima kompanija iz Novartis Grupe (Novartis) omogućavaju različite aktivnosti, npr. omogućavaju vam efikasnu navigaciju između stranica, skladište podatke o Vašim preferencijama i uopšteno poboljšavaju doživljaj korišćenja veb sajta. Direktiva EU 2009/136/EC (ukoliko se primenjuje u Vašoj zemlji) navodi da možemo skladištiti kolačiće na Vašem kompjuteru, ako su oni ključni za funkcionisanje ovog sajta, ali za sve ostalo nam je potrebno Vaša dozvola. Novartis veb sajtovi mogu koristiti neke kolačiće koji nisu esencijalni. Mi to ne činimo kako bi pratili pojedinačne korisnike ili kako bi ih identifikovali, već kako bi stekli korisno znanje o tome kako se sajtovi koriste i kako bi mogli da ih, na osnovu toga, poboljšamo za naše korisnike. Bez znanja koja stičemo iz sistema koji koriste ove kolačiće ne bismo bili u mogućnosti da obezbedimo usluge koje sada imamo.

Tipovi kolačića koje koristimo

Ako odlučite da podesite jezik, veličinu fonta ili specifičnu verziju sajta (npr. visoki kontrast), mi koristimo “kolačiće za prilagođavanje korisničkog interfejsa”. Kada se jednom podese, nije potrebno da ponovo precizirate Vaše preferencije, prilikom sledeće posete sajtu. Ako koristite delove sajta za koje se zahteva registracija kako bi se pristupilo sadržaju, mi postavljamo “kolačiće za autentifikaciju” na Vaš kompjuter, time vam se omogućava da napustite te delove sajta i da se vratite na njih bez ponovne autentifikacije. Ako imate instaliran Adobe Flash na Vašem kompjuteru (većina kompjutera ima) i koristite video plejer, skladištimo “flash kolačić” na Vašem kompjuteru. Ovi kolačići se koriste za skladištenje podataka potrebnih za prikazivanje video ili audio sadržaja i skladištenje preferencija korisnika. Novartis želi da razume kako posetioci koriste naše veb sajtove, zbog čega koristi veb analitičke servise. Oni izračunavaju broj posetilaca i pružaju nam informacije o ponašanju posetilaca - kao što su identifikovanje ključnih reči za pretragu koja vodi do našeg veb sajta, uobičajeno trajanje pregleda sajta i prosečan broj strana koje korisnik pregleda. Iz tog razloga mi postavljamo “kolačić prve strane za analitiku” na Vaš kompjuter. Takođe možemo koristiti servise kao što je Google Analytics za praćenje veb statistike. U tom slučaju, Google postavlja “kolačić treće strane” na Vaš kompjuter. To je takođe slučaj kada koristite Google mape. Bilo kakvi podaci prikupljeni korišćenjem ovih kolačića će biti skladišteni i njima će upravljati Novartis ili jedno od povezanih pravnih lica u zemljama u kojima Novartis posluje. Za više informacija o tome kako kontaktirati Novartis, pogledajte politiku o zaštiti privatnosti podataka kompanije Novartis.

Kako kontrolisati kolačiće?

Ako ne želite da primate kolačiće, možete modifikovati Vaš pretraživač tako da vas obavesti kada se kolačići pošalju tako da ih možete odbiti. Takođe možete obrisati kolačiće koji su već poslati. Ako želite da ograničite ili blokirate kolačiće veb pretraživača koji su podešeni na Vašem kompjuteru, to možete učiniti podešavanjem Vašeg pretraživača; funkcijom Help (Pomoć) na Vašem pretraživaču bi trebalo da bude objašnjeno kako. Alternativno, možete da posetite https://www.aboutcookies.org, gde su date sveobuhvatne informacije o tome kako upravljati kolačićima na različitim desktop pretraživačima.