Technology transfer expert " >Technology transfer expert

328075BR
Oct 01, 2021
Belgium

Job Description

3 jaar ! Dit is het duurtijd tussen de productie van onze eerste testbatch tot het commerciële lot, dit is ons record. Als Technology Transfer Expert heb je direct impact op de toekomst van de organisatie en zorg je mee voor de coördinatie van technology transfer projecten en de implementatie van nieuwe producten op de site.

Jouw verantwoordelijkheden:
Jouw verantwoordelijkheden houden in, maar zijn niet beperkt tot:
• Coördinatie van technology transfer projecten
o Implementatie van nieuwe producten op de site
o Transfer van producten naar andere productiesites.
• Opstellen van highlights (interne instructie document voor verschillende departementen met informatie over product validaties, product masterplannen, fabrikatiemethoden)
• Assistentie bij aanmaak van testbatchen en opvolgen van deze testbatchen op stabiliteit op de shopfloor.
• Assistentie bij voorbereiding lancering nieuwe producten.
• Behandelen van niet-conformiteiten, meewerken aan probleemdefinities en CAPA’s.
• Goedkeuren van documenten indien hiervoor getraind (bv. stuklijsten, validatiedocumenten).
• Uitvoeren van SOP, methode audits en interne audits.

Minimum Requirements

Jouw input binnen deze functie:
• Wetenschappelijke opleiding van het lange type Bio-ingenieur/ Industrie-apotheker/ Industrieel ingenieur/...).
• Uitstekende kennis van het Engels en Nederlands (gesproken en geschreven).
• Een eerste werkervaring binnen een manufacturing omgeving.
• Sterke communicatievaardigheden, stakeholdermanagement, instaat om te beïnvloeden, indirecte leiderschap skills.
• Project management skills

Bij voorkeur:
• Ervaring in een GMP omgeving.
• Kennis van Aseptisch handelen

Wat je van ons kan verwachten
Een open bedrijfsklimaat en een stimulerende bedrijfscultuur. Kansen om jezelf te ontplooien en je kennis te verruimen op diverse domeinen. Aandacht voor de balans werk – gezin, flexibel glijtijdsysteem en telewerk. In Puurs bieden we je een aangepaste omkadering om het fysieke en mentale welzijn van onze collega’s te bevorderen. Zo hebben we onder andere een fietslease programma, een lokale fitness die onze werknemers kunnen gebruiken en is er een mental coach aanwezig op de site.

Waarom je kiest voor Novartis?
769 miljoen. Zoveel levens komen elke dag in aanraking met onze producten. En daar zijn we best trots op. Maar in een wereld van digitale en technologische verandering stellen we onszelf telkens de vraag: hoe kunnen we deze levens blijven verlengen en verbeteren?
Dat kan alleen wanneer nieuwsgierige, moedige mensen zoals jij samenwerken in een inspirerende omgeving. Daar waar je de vrijheid krijgt om de sterkte van deze digitale wereld te ontdekken. Waar je wordt aangemoedigd risico’s te nemen. Met vallen en opstaan. En waar je samen met je collega’s eenzelfde doel voor ogen hebt: oplossingen zoeken voor straffe medische uitdagingen.
Imagine what you could do at Novartis!

Inzet voor diversiteit & inclusie:
Novartis omarmt diversiteit, gelijke kansen en inclusie. We zijn toegewijd aan het opzetten van diverse teams, die een weerspiegeling zijn van de patiënten en gemeenschappen die we ondersteunen, we streven ernaar een inclusieve werkplaats te creëren die innovatie triggert door samenwerking en onze mensen in staat stelt hun volledige potentieel te ontketenen.

#LI-NOV
Novartis Technical Operations
NTO LARGE MOLECULES
Belgium
Puurs
Technical Operations
Full Time
Regular
No
careers default image
328075BR

Technology transfer expert

Apply to Job Access Job Account

Source URL: https://www.novartis.com/careers/career-search/job-details/328075br/technology-transfer-expert

List of links present in page