Sterke verdier definerer vår kultur og hjelper oss å implementere Novartis’ strategi i tråd med vår visjon.

Våre verdier beskriver hva vi forventer av våre ansatte. Disse verdiene er utviklet av toppledelsen i Novartis - med bidrag fra ansatte over hele verden - og utgjør en integrert del av rammeverket vi bruker for å rekruttere, utvikle og belønne ansatte.

Novartis' verdier er:

Innovasjon

Eksperimentere og finne nye løsninger.

Kvalitet

Stolthet i å gjøre vanlige ting usedvanlig godt.

Samarbeid

Høyt presterende team med mangfold og inkludering.

Prestasjon

Prioritere og få ting til å skje.

Mot

Snakk ut, gi og motta tilbakemeldinger.

Integritet

Ta til orde for og utvise høy etisk standard.

Oppdatert 18.09-2018

NO1809889626