Aandacht vanuit Europa

Met de invoering van een nieuwe uniforme aanpak voor preventie, behandeling en andere zorg voor mensen met kanker presenteerde de Europese Commissie in februari 2021 het actieplan tegen kanker. Dit beleid laat zien dat het voorkomen van het groeiende aantal diagnoses van kanker voorrang heeft en een belangrijke pijler is voor gezond Europa.

De komende jaren neemt de impact van kanker op de zorg sterk toe. Het plan draagt bij om de diverse initiatieven en inspanningen op het gebied van kankerbehandeling op één lijn te krijgen. Samenwerken is key.

Oma met kleindochter

Kanker is een groeiend probleem in de EU

Kanker is niet één ziekte, maar een complexe verzameling van ziekten. Het toont zich in veel verschillende vormen, die niet kunnen worden opgelost met een one-size-fits-all-aanpak.

Naast hart- en vaatziekten is kanker op weg om doodsoorzaak nummer één te worden in Europa. Buiten een grote druk op de zorg is het ook een maatschappelijk probleem, met een vergaand effect op patiënten, zorgverleners, familie en vrienden.

Alleen al in 2020 werd bij 2,7 miljoen mensen in Europa kanker vastgesteld en overleden 1,3 miljoen mensen aan de ziekte. Als we niets veranderen aan ons preventiebeleid, onze manier van diagnosticeren en behandelen, zal het aantal mensen dat overlijdt aan kanker naar verwachting over 15 jaar met 24% zijn toegenomen, waarmee het de belangrijkste doodsoorzaak in Europa wordt.*

DOWNLOAD EU BEATING CANCER PLAN (PDF)

We omarmen het Europese Beating Cancer Plan

Samen met alle betrokkenen waaronder patiëntenorganisaties, wetenschappelijke organisaties, de industrie en politiek steunen we het nieuwe “Beating Cancer Plan” van de Europese Unie volkomen.

Sterke punten van het plan:

  1. Het is een holistisch plan gebaseerd op een uitgebreide vergelijking met bestaande en nieuwe EU-initiatieven zoals Farm-to-Fork, Tobacco, EU Health Data Space, Green Deal, EU4Health, Pharma Strategy.
  2. Er is een focus op alle vormen van kanker. Naast aandacht voor de meest voorkomende vormen van kanker, is er naar verwachting ook voldoende aandacht voor zeldzame tumoren, bloedkanker en kanker bij kinderen.
  3. Het erkent het belang van behandelingen op maat, omdat deze de kankerzorg vooruithelpen met bijbehorende voordelen voor de patiënten, het gezondheidszorgsysteem en de samenleving.
  4. De voortgang wordt met behulp van een Register, een Kanker Plan Implementatiegroep en een verbeterd Europees Kanker Informatie Systeem (ECIS) goed in de gaten gehouden.

Het EU-Plan voor het verbeteren van de kankerzorg is omvangrijk; veel oplossingen zijn gerelateerd aan diverse onderwerpen en/of afhankelijk van de resultaten van andere. Daarom delen we graag onze inzichten en kennis, nemen we deel aan de Europese overleggen en spannen we ons in om de verschillende initiatieven vooruit te helpen.


Tijd voor een Nationaal Plan

Innovaties in gepersonaliseerde behandelingen in oncologie, gentherapieën en combinatietherapieën vereisen vernieuwende gezondheidszorgsystemen, langetermijninvesteringen en samenwerking. In Nederland is de basis al gelegd met de Nederlands Kankeragenda, die streeft naar het realiseren van de juiste zorg, voor de juiste patiënt op het juiste moment.** De Nationale Kankeragenda vormt de basis voor de totstandkoming van een Nationaal Plan. En daar werken we natuurlijk graag aan mee!


Infographic

Download infographic (PDF)

Interesse om met een medewerker van ons oncologieteam in contact te komen en hierover verder te praten?
KLIK HIER →

Sietse Tjalma

Sietse Tjalma
Hospital Business Lead

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Om tot een breed gedragen Nationaal Kankerplan te komen, dienen we met alle betrokkenen samen te werken!” 

Marlies Engelen

Marlies Engelen
Sr. Pricing & Access Manager

“Ik verwelkom het nationale en Europese kankerplan als een belangrijke mijlpaal in ons gemeenschappelijk doel om optimale toegang en zorg te bereiken voor elke patiënt, ongeacht het type kanker, nationaliteit, inkomen en etniciteit.” 

Evert Romeyn

Evert Romeyn
Public Affairs Manager

“Ik zie dit als een mooie kans om samen de vooruitzichten van kankerpatiënten te verbeteren.”