Novartis heeft de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend en is gecommitteerd om zich op de lange termijn in te spannen om mensen en medicijnen op een duurzame manier met elkaar te verbinden.

Green Deal Pledge

Thibaut Victor-Michel: ‘ik ben trots dat we als Novartis Nederland de Green Deal hebben ondertekend. We voelen ons verantwoordelijk om de gezondheid van de mens, maar ook het milieu te verbeteren. Ons einddoel is een gezonde planeet. We blijven daarom de komende jaren investeren in duurzame oplossingen die de impact op onze leefomgeving minimaliseren.”

Al meer dan 100 jaar staan wij bekend als ontwikkelaar van baanbrekende behandelingen in de zorg. Als Novartis hebben we niet alleen grote ambities om innovatieve geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen, maar zijn wij ook elke dag bezig om deze zo duurzaam en verantwoord mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Overeenkomstig de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg richten we onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in en ondersteunen en stimuleren we onze werknemers om in al hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. We hebben diverse stappen gezet op zowel wereldwijd als Nederlands niveau. Klik hier (PDF, 0.14MB) om onze pledge met daarin de verschillende activiteiten te downloaden.

Green Deal Duurzame Zorg in Nederland

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) begon in oktober 2018 met het sluiten van de Green Deals. Ruim 200 partijen hebben de Green Deal al ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende vier afspraken:

  • Terugdringen CO2-uitstoot.
  • Meer circulair werken.
  • Minder medicijnresten in het water.
  • Een gezonde leef- en werkomgeving in de zorg ontwikkelen.

1021NVS309960