In het licht van een wereldwijde crisis heeft Novartis snel R & D-capaciteiten, medicijnen, expertise op het gebied van klinische proeven en filantropische hulp gemobiliseerd om de coronaviruspandemie aan te pakken. Van globaal tot op lokaal- en microniveau helpen we waar we kunnen.

Ook tijdens een crisis blijft geneesmiddelenvoorziening een topprioriteit. Onze collega's in het Nederlandse magazijn doen er onder deze uitdagende omstandigheden alles aan om een betrouwbare levering mogelijk te maken en zo patiënten te blijven voorzien van hun medicatie. Novartis levert medicatie aan patiënten en zorgverleners over de hele wereld en verwacht op dit moment geen verstoring van levering in Nederland.

Toegankelijkheid en prijsstelling

Toegankelijkheid en prijsstelling

Novartis heeft 15 geneesmiddelen die de hoofdsymptomen van het coronavirus behandelen beschikbaar gesteld aan landen met een laag- en lager middeninkomen. We doen dit zonder winstoogmerk en zullen hiermee doorgaan totdat er een vaccin of andere curatieve behandeling voorhanden is.

Ons dochterbedrijf Sandoz, gespecialiseerd in generieke geneesmiddelen en biosimilars, houdt voor een aantal geneesmiddelen, zoals antibiotica en antivirale middelen, de prijzen stabiel zodat deze beschikbaar blijven om patiënten met het coronavirus te behandelen. Deze geneesmiddelen zijn essentieel bij het behandelen van het coronavirus; antivirale middelen verminderen de effecten van het coronavirus en antibiotica worden ingezet ter bestrijding van longontsteking.

Gemeenschapsfondsen

Gemeenschapsfondsen

Novartis heeft een speciaal COVID-19 fonds opgezet en inmiddels 40 miljoen USD gedoneerd om getroffen samenlevingen over de hele wereld te ondersteunen. Daarnaast ondersteunen en werken we nauw samen met de Bill & Melinda Gates Foundation.

Ook in Nederland helpen we waar we kunnen. Om het Nederlandse Rode Kruis in haar strijd tegen de verspreiding van het coronavirus te ondersteunen heeft Novartis een donatie toegekend waarmee 15.000 vrijwilligers kunnen worden ingezet op diverse COVID-19 projecten om tijdens de pandemie het zorgpersoneel te ontlasten en kwetsbare mensen te helpen.

Daarnaast hebben we diverse patiëntenorganisaties financiële ondersteuning geboden zodat ze speciale COVID-19 projecten konden realiseren. Zo heeft bijvoorbeeld de Stichting Eten+Welzijn belangrijke informatie kunnen realiseren voor patiënten met COVID-19 die langere tijd klachten houden. Www.vierkeerbeter.nl helpt patiënten bij het herstel na IC-opname. Zo zijn er korte video’s ontwikkeld waarbij een intensivist, chef-kok en diëtist praktische adviezen geven: https://bit.ly/37JylxF.

Samenwerken met partners

Samenwerken met partners

Samen met partners in de zorg onderzoekt Novartis het effect van 15 bestaande geneesmiddelen bij coronapatiënten - zowel op wereldwijde schaal als in Nederland - in 35 klinische studies. Daarnaast is continuïteit van zorg van groot belang voor patiënten. Daarom heeft Novartis in reactie op de eerste lockdown een samenwerking met longartsen opgestart. Zij kunnen hun ernstig astmatische patiënten de mogelijkheid bieden om hun geneesmiddelen thuis toegediend te krijgen.

Verder werken we binnen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) nauw samen met de andere farmaceutische bedrijven aan initiatieven om de bijkomende problematiek van de pandemie te ondervangen.

Steun voor collega’s

Steun voor collega’s

De veiligheid en het welzijn van onze werknemers is een prioriteit. Zo ondersteunen we onze collega’s in het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en in de nieuwe manier van werken. We bieden mentale steun aan via (persoonlijke) coaching en organiseren regelmatig diverse online activiteiten waaronder informatie bijeenkomsten, workouts, lezingen met inspirerende sprekers en diverse mogelijkheden voor ontspanning.

In 2018 zijn we als Novartis gestart met het creëren van een cultuur waar iedere medewerker zich nieuwsgierig, geïnspireerd en unbossed voelt. Door het coronavirus is onze nieuwe manier van werken in een stroomversnelling geraakt. Ineens hebben we wereldwijd de effecten van volledig thuiswerken of hybride werken met elkaar ervaren. Novartis heeft mede door deze ervaringen in de zomer van 2020 een nieuw beleid geïntroduceerd, dat wereldwijd alle medewerkers op kantoor voortaan in staat stelt flexibel te kiezen hoe, waar en wanneer ze werken in het land waar zij werkzaam zijn.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en de nieuwste updates op: https://www.novartis.com/coronavirus


Download Infographic (PDF, 6.0 MB)

Covid-19 response preview

1220NVS125975