Mūsu kultūru nosaka spēcīgas vērtības, kas palīdz mums izpildīt Novartis stratēģiju saskaņā ar mūsu misiju un vīziju.

Esam noteikuši vērtības un rīcību, kas raksturo profesionālo darbu, kādu mēs sagaidām no mūsu darbiniekiem. Šīs vērtības izvēlējusies Novartis izpildu komiteja ar mūsu darbinieku palīdzību visā pasaulē, un tās veido neatņemamu sastāvdaļu no tā ietvara, saskaņā ar kuru mēs rīkojamies, pieņemot cilvēkus darbā, attīstot viņu spējas, un novērtējot un atlīdzinot viņu sniegumu. Mēs arī turpmāk vērtēsim sevi, vadoties pēc šīm vērtībām un rīcības.

Mūsu vērtības un rīcība ir:

Inovācijas,
eksperimentējot un radot risinājumus.

Kvalitāte,
lepojoties ar ikdienišķu pienākumu teicamu izpildi.

Sadarbība,
vadot augsti produktīvas komandas, izmantojot dažādību un integrāciju.

Sniegums,
nosakot prioritātes un bez kavēšanās paveicot iecerēto.

Drosme,
paužot viedokli, sniedzot un pieņemot atsauksmes.

Godprātība,
aizstāvot un piemērojot augstus ētikas standartus ikdienā.