Mēs ticam, ka Novartis ir uzņēmums, kas ir labi sagatavots darbībai pasaulē, kuras iedzīvotāji noveco, to skaits pieaug, un nemitīgi mainās aktuālais pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem. Mums ir skaidra misija, mērķtiecīga stratēģija un spēcīga kultūra, kas, mūsuprāt, palīdzēs radīt ilgtermiņa vērtību gan mūsu uzņēmumam, gan akcionāriem un sabiedrībai.

Mūsu stratēģija ir pielietot zinātniski pamatotas inovācijas, lai nodrošinātu labākus ārstēšanas iznākumu pacientiem. Mēs tiecamies būt līderi veselības aprūpes izaugsmes jomās.

Zinātniski pamatotas inovācijas

Mēs ticam, ka tuvāko gadu laikā veselības aprūpes nozarē inovācijas, ar kuru palīdzību tiek radītas jaunas zāles un produkti, kļūs nozīmīgākas kā jebkad. Mēs ieguldām ievērojamas investīcijas izpētē un attīstībā (R&D), galveno uzmanību pievēršot jomām, kurās medicīnā pastāv neatrisinātas vajadzības. Mūsu klīniskās izpētes produktu klāsts attīstās, pateicoties īpašajai pētnieciskajai un klīniskajai pieejai, pievēršoties zinātnes sasniegumiem pirms tirgus potenciāla apguves.

Mūsu izpētes un attīstības stratēģija ir arī turpmāk stiprināt ārstniecības jomas, kurās jau esam guvuši ievērojamus panākumus, tai skaitā onkoloģija, sirds un asinsvadu slimības, oftalmoloģija, neiroloģija, kā arī izvērst darbību jomās, kurās, mūsuprāt, ir gaidāmas inovācijas: imuno­onkoloģija, novecošanās un reģeneratīvā medicīna, kā arī infekciju slimības.

Labāki ārstēšanas rezultāti pacientiem

Mēs tiecamies izstrādāt zāles, kas nodrošina pozitīvu reālo ārstēšanas rezultātu gan pacientiem, gan veselības aprūpes sniedzējiem. Ieguvumi var būt dažādi, sākot ar augstas kvalitātes aprūpes izmaksu efektivitāti un beidzot ar dzīves ilguma pagarināšanu. Mēs izstrādājam pakalpojumus un tehnoloģijas, kas pastiprina mūsu galveno produktu priekšrocības, bieži sadarbībā ar veselības aprūpes sniedzējiem un tehnoloģiju uzņēmumiem.

Vadošā loma veselības aprūpes izaugsmes jomās

Mūsu mērķis ir izstrādāt inovatīvus produktus tādās veselības aprūpes jomās, kurās tie var izraisīt būtiskas pārmaiņas. Mēs darbojamies galvenokārt patentēto zāļu, patentbrīvo zāļu un oftalmoloģijas segmentos, kuros jau esam spēcīgs novators un spējam efektīvi konkurēt globālā mērogā. Tai pat laikā mēs paplašinām savu pārstāvību izaugsmes tirgos Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā, kuros pieprasījums pēc augstas kvalitātes zālēm un veselības aprūpes pieejamības strauji aug.