Η Συστηματική Μαστοκυττάρωση (ΣΜ) είναι μία σπάνια ετερογενής ομάδα αιματολογικού νεοπλάσματος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό μη φυσιολογικών μαστοκυττάρων (MC) σε εσωτερικά όργανα με ή χωρίς δερματική εκδήλωση (μυελό των οστών, γαστρεντερικό σωλήνα, ήπαρ, σπλήνα, ή λεμφαδένες)1,2

Μάθετε περισσότερα για τη Συστηματική Μαστοκυττάρωση (ΣΜ) εδώ (PDF 0.4 MB).

Βιβλιογραφία:

  1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016;127(20):2391-2405. 
  2. Pardanani A. Systemic mastocytosis in adults: 2021 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2021;96(4):508-525.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία. GR2203186239