Η απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας είναι μια πάθηση που προσβάλει την ωχρά κηλίδα, δηλ. το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού και οφείλεται σε υπόβαθρο συστηματικής νόσου. Η ωχρά κηλίδα είναι η περιοχή του οφθαλμού που σχετίζεται άμεσα με την κεντρική όραση. Η απόφραξη της αμφιβληστροειδικής φλέβας μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού στον αμφιβληστροειδή από δευτεροπαθές οίδημα της ωχράς κηλίδας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αμφιβληστροειδή και να προκαλέσει απώλεια της όρασης. Υπάρχουν δύο είδη απόφραξης αμφιβληστροειδικής φλέβας: η απόφραξη της κεντρικής αμφιβληστροειδικής φλέβας και η απόφραξη κλάδου της αμφιβληστροειδικής φλέβας, τα οποία ορίζονται από το είδος του αιμοφόρου αγγείου που επηρεάζεται σε κάθε περίπτωση: η απόφραξη κλάδου αμφιβληστροειδικής φλέβας είναι συχνότερη από την απόφραξη της κεντρικής αμφιβληστροειδικής φλέβας και προκαλείται από την απόφραξη ενός μικρού φλεβιδίου της αμφιβληστροειδικής φλέβας. Επηρεάζεται μόνο το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που παροχετεύεται από τον αποφραγμένο κλάδο. Η απόφραξη της κεντρικής αμφιβληστροειδικής φλέβας προκαλείται από την απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Καθώς αποφράσσεται η κύρια φλέβα του οφθαλμού επηρεάζεται μια σημαντική περιοχή στον αμφιβληστροειδή.

Διάγνωση απόφραξης αμφιβληστροειδικής φλέβας.

Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές για την εξέταση του οφθαλμού. Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με αυτό που εξετάζουν: σε αυτές που εξετάζουν την οφθαλμική λειτουργία και περιλαμβάνουν τεχνικές εκτίμησης της όρασης, όπως είναι οι πίνακες αξιολόγησης της όρασης, και σε αυτές που εξετάζουν τη δομή του οφθαλμού και περιλαμβάνουν τεχνικές που εξετάζουν τους ιστούς του οφθαλμού για πιθανή βλάβη ή νόσο.

Εκτός από τις τυπικές εξετάσεις, όπως είναι οι πίνακες αξιολόγησης της όρασης, εξέταση του οφθαλμού με χειροκίνητη συσκευή, για την εξέταση των αιμοφόρων αγγείων και των ιστών του οφθαλμού εφαρμόζονται και άλλες τεχνικές. Η μικροπεριμετρία, η ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφία και η κορημετρία ειναι εξετάσεις που συμπληρωματικά μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στον θεράποντα ιατρό.

Η αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση των αιμοφόρων αγγείων στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης με αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης, ο οφθαλμίατρος θα διαστείλει αρχικά τις κόρες των ματιών σας με ορισμένες οφθαλμικές σταγόνες. Στη συνέχεια, θα ενεθεί στο χέρι σας μία κίτρινη χρωστική. Η χρωστική αυτή κάνει τα αιμοφόρα αγγεία των οφθαλμών σας να λάμπουν όταν κατευθύνεται προς αυτά ένα συγκεκριμένο είδος φωτός. Στη συνέχεια λαμβάνεται μία σειρά από φωτογραφίες.

Η τομογραφία οπτικής συνοχής, ή OCT, είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική που παράγει εγκάρσιες εικόνες του πίσω μέρους του οφθαλμού. Πρόκειται για μία μη παρεμβατική τεχνική, στην οποία πρέπει να κρατήσετε ακίνητο το κεφάλι σας και να κοιτάξετε σε ένα μηχάνημα ενώ λαμβάνονται λεπτομερείς φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς σας χωρίς να απαιτείται επαφή με τον οφθαλμό σας.

Βιβλιογραφία:

Guidelines for the Management of Retinal Vein Occlusion by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) Ophthalmologica 2019;242(3):123-162.

The Royal College of Ophthalmologists. Ophthalmic Service Guidance, Intravitreal injection therapy 2018.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Το κείμενο επιμελήθηκε το Ιατρικό Τμήμα της Novartis Hellas. GR2202103803