Τι είναι το Γλαύκωμα;

Το Γλαύκωμα αποτελεί μια ασθένεια των οφθαλμών κατά την οποία υπάρχει σταδιακή απώλεια της όρασης. Συνήθως το Γλαύκωμα, στα πρώιμα στάδιά του δεν έχει συμπτώματα. Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση. Το θετικό είναι οτι με τακτικές εξετάσεις, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, μπορείτε να διατηρήσετε την όρασή σας.

Στους περισσότερους τύπους Γλαυκώματος, το αποχετευτικό σύστημα των ματιών φράσσεται και το ενδο-οφθαλμικό υγρό δεν μπορεί να παροχετευθεί.

Όσο το υγρό συσσωρεύεται, προκαλεί αύξηση της ενδο-οφθάλμιας πίεσης. Η υψηλή πίεση προκαλεί βλάβες στο ευαίσθητο οπτικό νεύρο και έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια οτπικών πεδίων και της όρασης

Συμπτώματα

Συνήθως στο Γλαύκωμα, η συσσώρευση υγρού και η αύξηση της πίεσης εξελίσσονται πολύ αργά. Συχνά, δεν υπάρχουν συμπτώματα ενόχλησης ή πόνου.

Σε λιγότερο κοινούς τύπους Γλαυκώματος τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Θολή όραση
  • Πόνο στα μάτια
  • Κεφαλαλγία
  • Αίσθημα ναυτίας ή εμέτου
  • Ξαφνική απώλεια όρασης

Το Γλαύκωμα μπορεί να επηρεάσει άτομα κάθε ηλικίας, από μωρά έως και ηλικιωμένους. Αυτοί που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι άτομα άνω των 60 ετών, συγγενείς ατόμων με Γλαύκωμα, όσοι κάνουν χρήση κορτικοστεροειδών, και άτομα που έχουν αυξημένη ενδο-οφθάλμια πίεση ή είχαν έναν τραυματισμό στο μάτι.

Η απώλεια όρασης από το Γλαύκωμα δεν μπορεί να αντιστραφεί, παρ' όλα αυτά με την έγκαιρη διάγνωση και την δια βίου φαρμακευτική αντιμετώπιση ή ακόμη και με χειρουργείο, η όραση μπορεί να διατηρηθεί.

Θεραπείες Γλαυκώματος

Η συνήθης θεραπεία του Γλαυκώματος περιλαμβάνει φαρμακευτικά σκευάσματα που βοηθούν την παροχέτευση του υγρού ή μειώνουν την παραγωγή υγρού από το μάτι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ελέγξει με ασφάλεια την ενδοφθάλμια πίεση για πολλά χρόνια κάτι που προτείνεται από τους ειδικούς ιατρούς ώστε να εμποδιστεί η ανάπτυξη του Γλαυκώματος.

Για αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να λαμβάνουν την προγραμματισμένη θεραπεία τους καθημερινά.

Βιβλιογραφία:

European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma 4th edition 2014.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Το κείμενο επιμελήθηκε το Ιατρικό Τμήμα της Novartis Hellas. GR2202103803