Η ΧΝΑ είναι μια πάθηση που προσβάλει την ωχρά κηλίδα, δηλ. το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Η ωχρά κηλίδα είναι η περιοχή του οφθαλμού που σχετίζεται άμεσα με την κεντρική όραση. Η ΧΝΑ είναι η ανάπτυξη νέων, αδύναμων αιμοφόρων αγγείων κάτω από την ωχρά κηλίδα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διαρροή υγρού και αίματος στον αμφιβληστροειδή, επηρεάζοντας την κεντρική σας όραση. Η ΧΝΑ παρατηρείται στην ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ή ΗΕΩ. Ανάλογα με την περιοχή ανάπτυξης, καθορίζεται και ο τύπος. Η τύπου 1 εντοπίζετια υπό το μελάγχρουν επιθήλιο, η τύπου 2 αναπτύσσεται στο μελάγχρουν επιθήλιο και στην τύπου 3 συμμετέχει η κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς. Μπορεί να σχετίζεται, επίσης, με άλλες ασθένειες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ΧΝΑ λόγω παθολογικής μυωπίας, επίσης γνωστή ως ΠΜ, οι αγγειοειδείς ταινίες, η κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια, επίσης γνωστή ως ΚΟΧ, η φλεγμονώδης ΧΝΑ κα.

Διάγνωση χοριοειδικής νεοαγγείωσης (ΧΝΑ)

Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές για την εξέταση του οφθαλμού. Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με αυτό που εξετάζουν: σε αυτές που εξετάζουν την οφθαλμική λειτουργία και περιλαμβάνουν τεχνικές εκτίμησης της όρασης, όπως είναι οι πίνακες αξιολόγησης της όρασης, και σε αυτές που εξετάζουν τη δομή του οφθαλμού και περιλαμβάνουν τεχνικές που εξετάζουν τους ιστούς του οφθαλμού για πιθανή βλάβη ή νόσο.

Εκτός από τις τυπικές εξετάσεις, όπως είναι οι πίνακες αξιολόγησης της όρασης, εξέταση του του βυθού του οφθαλμού με χειροκίνητη συσκευή, για την εξέταση των αιμοφόρων αγγείων και των ιστών του οφθαλμού εφαρμόζονται και άλλες τεχνικές.Η εξέταση με τον αυτοφθορισμό εξυπηρετεί στον εντοπισμό απώλειας της λειτουργίας της όρασης στον αμφιβληστροειδή.

Η αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την οπτικοποίηση των αιμοφόρων αγγείων στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης με αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης, ο οφθαλμίατρος θα διαστείλει αρχικά τις κόρες των ματιών σας με ορισμένες οφθαλμικές σταγόνες. Στη συνέχεια, θα ενεθεί στο χέρι σας μία κίτρινη χρωστική. Η χρωστική αυτή κάνει τα αιμοφόρα αγγεία των οφθαλμών σας να λάμπουν όταν κατευθύνεται προς αυτά ένα συγκεκριμένο είδος φωτός. Στη συνέχεια λαμβάνεται μία σειρά από φωτογραφίες.

Η τομογραφία οπτικής συνοχής, ή OCT, είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική που παράγει εγκάρσιες εικόνες του πίσω μέρους του οφθαλμού. Πρόκειται για μία μη παρεμβατική τεχνική, στην οποία πρέπει να κρατήσετε ακίνητο το κεφάλι σας και να κοιτάξετε σε ένα μηχάνημα ενώ λαμβάνονται λεπτομερείς φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς σας χωρίς να απαιτείται επαφή με τον οφθαλμό σας.

Βιβλιογραφία:

Mitchell P. et al. Age-related macular degeneration. Lancet 2018 Sep 29; 392 (10153):1147-1159.

The Royal College of Ophthalmologists. Ophthalmic Service Guidance, Intravitreal injection therapy 2018.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Το κείμενο επιμελήθηκε το Ιατρικό Τμήμα της Novartis Hellas. GR2202103803