Η Novartis στην Κοινωνία

Για τη Novartis, η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική μας στρατηγική. Για εμάς, αποτελεί πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική μας επιτυχία. Σε αυτό το ταξίδι έχουμε την υποστήριξη των ανθρώπων μας, την κινητήριο δύναμή μας, ταυτόχρονα με τη δέσμευση και τη συμμετοχή από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η ασθενοκεντρική μας προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς στη χάραξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία βασίζεται σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:

  1. Εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας
  2. Παροχή λύσεων πρόσβασης στην υγεία
  3. Να λειτουργούμε ως καλός εταιρικός πολίτης

GR2112108648