Hoitaja ohjeistaa

Sydämen asialla

Sydämen vajaatoimintapotilaan on tärkeä seurata omaa vointiaan. Vajaatoimintahoitaja Outi Ruokanen HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksesta kertoo seurannan periaatteet.

Miksi oman voinnin seuranta on tärkeää?

Omaseuranta paljastaa ajoissa sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisen oireet. Aikainen toiminta parantaa elämänlaatua, ehkäisee oireiden pahenemista ja vähentää näin sairaalahoidon tarvetta.

Mitkä ovat sydämen vajaatoiminnan oireita?

Vajaatoimintapotilaan sydän ei jaksa pumpata riittävän tehokkaasti, joten veri pakkautuu keuhkoihin ja aiheuttaa hengenahdistusta. Potilaalla on elimistöön kertyvän nesteen vuoksi turvotuksia etenkin säärissä, nilkoissa ja jalkapöydissä sekä painon nousua. Myös kuiva, hakkaava yskä etenkin öiseen aikaan sekä epämääräinen väsyminen ja ruokahaluttomuus saattavat vaivata.

Mitä oman voinnin seurantaan kuuluu?

Omaseurantaan kuuluu painon ja verenpaineen sekä pulssin seuranta. Lääkäri on voinut määrätä potilaalle nesterajoituksen, jolloin hänen on laskettava päivittäinen nauttimansa nestemäärä. Sairastuneen tulisi tunnistaa kaikki vajaatoiminnan oireet ja keskustella lääkärin ja hoitajan kanssa niiden vaikutuksesta päivittäiseen toimintakykyyn. Yksi esimerkki toimintakyvyn alenemisesta voi olla vaikkapa se, ettei kävely postilaatikolle enää onnistu.

Omahoitoon liittyvät myös lääkkeiden säännöllinen ottaminen sekä terveelliset elintavat eli sydänystävällinen ruokavalio, tupakan ja alkoholin välttäminen, riittävä liikunta sekä infektioiden ehkäisy, kuten influenssarokotuksen ottaminen ja käsi- ja suuhygieniasta huolehtiminen.

Mihin oireisiin pitää reagoida ja miten?

Tärkeintä on aikainen reagointi, jos oireet pahenevat. Nopea painonnousu kertoo nesteen kertymisestä elimistöön. Jos paino nousee yli kaksi kiloa alle viikossa ja hengenahdistus lisääntyy, voi nesteenpoistolääkkeen annosta muuttaa lääkärin antaman ohjeen mukaisesti.

Mikäli matala verenpaine aiheuttaa oireita, kuten huimausta ja silmissä mustenemista, pitää olla yhteydessä lääkäriin tai vajaatoimintahoitajaan. Heihin pitää olla yhteydessä myös, jos verenpaine on toistuvasti liian korkea tai pulssi on useasti tunnusteltuna normaalista mittaustuloksesta 20 lyöntiä korkeampi tai epäsäännöllinen.

Miten omaiset voivat auttaa seurannassa?

Omaiset voivat kannustaa sairastunutta terveelliseen elintapaan ja seurata oireita sekä lääkehoidon toteutumista. Päävastuu omaseurannasta on kuitenkin aina potilaalla itsellään iän ja omaksumiskyvyn mukaan.

FI2211176933