nov 15, 2023

Nykøbing F. Sygehus ligger i et område af landet, hvor der er mange hjertepatienter. Ifølge tal fra Region Sjælland var der i 2022 ca. 5.000 patienter med hjertekarsygdomme i kontakt med sygehuset, hvoraf knap 2.000 skulle behandles akut. De mange hjertepatienter har været med til at øge det i forvejen store pres på Nykøbing F. Sygehus, der gennem længere tid har været udfordret af både mangel på kapacitet og vanskeligheder ved at rekruttere nok læger og sygeplejersker.

Dette er bagtæppet for, at Nykøbing F. Sygehus sammen med Region Sjælland har rakt hånden ud og inviteret virksomhederne Novartis og IQVIA med i utraditionelt partnerskab, der skal finde nye veje til at forebygge hjertekarsygdomme og forbedre forløbet for de hjertepatienter, der indlægges på Nykøbing F. Sygehus.

”Det danske sundhedssystem er under pres, og det bliver kun værre. De kommende år vil langt flere borgere få behov for behandling, mens der vil være færre sundhedsmedarbejdere til at yde den nødvendige hjælp. I Region Sjælland og især på Lolland-Falster er vi ramt af ’den perfekte storm’. Mange borgere har dårligt helbred og forskellige udfordringer relateret til deres livsstil. Det lokale sundhedsvæsen har massive udfordringer, og uligheden i sundhed ser vi på tætteste hold. Derfor skal der ske handling nu,” siger Ricco Norman Dyhr, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus. Han fortsætter:

”Men det nytter ikke, at vi griber til de kendte løsninger, hvor vi alene kigger på økonomi, budgetter, KPI’er, vagtplaner og forsøger at lappe huller. Det er prøvet før, og det er ikke nok. Vi er nødt til at skabe langt mere grundlæggende forandringer, være modige og skifte mindset fra behandling til forebyggelse. Derfor vælger vi nu en ny tilgang, hvor vi har inviteret to private aktører med ombord. Novartis og IQVIA kommer hver især med stor ekspertise inden for bl.a. analyse og brug af sundhedsdata. Sammen med dem sætter vi nu ind på hjerteområdet, hvor der er et stort potentiale for at forebygge og forbedre patientforløbet og lette presset på sygehuset.”

 

Et fokus på sygehuset løser ikke problemet

Ifølge Peter Drøidal, Country Manager i Danmark & Island for Novartis, er tilgangen i dette partnerskab, der har fået navnet ARIA, anderledes end typiske samarbejder mellem det offentlige og det private. Normalt er der stort fokus på processerne på selve sygehuset, men i dette partnerskab vil fokus være på hele patientrejsen fra første kontakt med den praktiserende læge til evt. indlæggelse og udskrivelse fra sygehuset. Første skridt er et større analysearbejde, der skal kortlægge, hvor i patientrejsen der skal sættes ind med nye initiativer.

“I Novartis er vi vant til at indgå partnerskaber med det offentlige, men det er nyt, at et sygehus som Nykøbing inviterer til dialog på denne måde og er interesseret i at undersøge udfordringerne fra et så bredt perspektiv. Det er der også brug for. Vi kan f.eks. se i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases seneste årsrapport, at under 30 pct. af hjertepatienterne i Region Sjælland begynder et rehabiliteringsforløb, som netop skal være med til at forebygge nye indlæggelser. Det er blot et enkelt eksempel på, at vi også skal fokusere mange andre steder end på selve sygehuset, hvis vi skal hjælpe hjertepatienter bedre i fremtiden, undgå en række akutte indlæggelser og lette presset på sundhedsvæsenet,” siger Peter Drøidal.

Hos IQVIA, der er specialiseret i analyse og brug af sundhedsdata, glæder man sig ligeledes til at sætte gang i projektet og aktivere sine metoder i partnerskabet.

”Vi skal skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen på tværs af sektorer og dette projekt er en ny og innovativ måde at tænke sammenhængende behandlingsforløb. Derfor var vi heller ikke længe om at takke ja til at være med i projektet. Vi har i IQVIA igennem flere år arbejdet med at kortlægge patientens rejse igennem sundhedsvæsenets sektorer. Gennem vores metodeværktøj og ved at anvende allerede tilgængelige sundhedsdata skaber vi muligheder for at optimere og forandre patientens sygdomsforløb med henblik på at sikre et målrettet, fleksibelt behandlingsforløb og en bedre forebyggende indsats,” fortæller Stefan Ohlsson, Vice President and General Manager IQVIA Nordics.

Udover IQVIA og Novartis er Region Sjællands erhvervsdrivende fond for sundhedsinnovation (FIERS) partner på projektet. Ambitionen er, at samarbejdet også skal inkludere kommuner i Region Sjælland, herunder praktiserende læger og andre aktører, der spiller en central rolle for hjertepatienters rejse gennem sundhedsvæsenet.

 

Om ARIA-partnerskabet

ARIA-partnerskabet består af Nykøbing F. Sygehus og Region Sjælland, der har taget initiativ til projektet, Region Sjællands erhvervsdrivende fond for sundhedsinnovation (FIERS), Novartis og IQVIA.

Kontrakten for partnerskabet blev underskrevet i juni 2023. Formålet med projektet er at opbygge omfattende og kvalificeret forståelse for patienter med iskæmisk hjertesygdom, der bor i kommunerne Guldborgsund, Vordingborg og Lolland og disse patienters forløb på tværs af sundhedsvæsenet. Derfra skal partnerskabet udvikle konkrete forbedringsmuligheder til at reducere antallet af akut- og genindlæggelser, optimere brug af ressourcer samt sikre bedre behandling på Nykøbing F. Sygehus. Den første analyserende fase forventes afsluttet i juni 2024.

 
For yderligere information, kontakt

Jan Kanne, sekretariatschef i FIERS

[email protected]

+45 21 84 93 78

Ann-Marie Olsson, kommunikationschef i Novartis

[email protected]

+45 28 92 98 53

Majlis Mølenberg, Senior Sales Director i IQVIA

[email protected]

+45 20 99 52 58