Podpora pacientských organizací

V rámci grantového řízení mohou zdravotnická zařízení, vědecké, neziskové a pacientské organizace zažádat o finanční prostředky na podporu svých projektů v České republice. O udělení grantu rozhoduje grantová komise společnosti. Více informací se dozvíte v části „Grantová řízení.“

Dny dobrovolnictví

Od roku 2005 každoročně organizujeme „Dobrovolnický den“ (Community Partnership Day). Dny dobrovolnictví probíhají po celém světě již od roku 1996, jako oslava dne založení společnosti Novartis. Je to den, při kterém zaměstnanci pomáhají sociálním institucím, neziskovým organizacím a lidem kolem nás.

Mezi naše další aktivity patří i jednorázové příspěvky při živelných katastrofách. Pomoc jsme poskytli například – Červenému kříži při zemětřesení v Japonsku a na Haiti nebo Člověku v tísni při povodních v roce 2013.

Podpora inovativního výzkumu a vývoje v České republice

Chceme podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice. Proto jsme v roce 2011 zahájili udělování výroční ceny mladým výzkumníkům do 40 let. Tato soutěž s názvem Discovery Award byla založena v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Chceme podpořit odvážné a inovativní počiny, které povedou ke zlepšení kvality života pacientů a zároveň tím poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.

Více o této iniciativě se dozvíte přímo na stránkách soutěže. https://www.discoveryaward.org.uk/

Ochrana životního prostředí

Stěžejní je pro nás ohleduplné podnikání, proto se snažíme minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí. Důležitá je pro nás i péče o přírodní zdroje, která zahrnuje zejména důslednou kontrolu odpadu a emisí skleníkových plynů. V naší pobočce v Praze přispíváme k ochraně životního prostředí například tím, že třídíme odpad. V rámci této iniciativy jsme se v roce 2013 zapojili do projektu „Zodpovědná firma“, který připravila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. EKO-KOM vytvořil a efektivně provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

Etika v podnikání

Při organizaci všech našich podnikatelských, společenských a ekologických aktivit se řídíme přísnými etickými principy. Jako členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České asociace farmaceutických firem (ČAFF) dodržujeme i jejich platné etické kodexy. Více o AIFP a ČAFF se dozvíte na stránkách www.aifp.cz/cs nebo zde.

Byznys pro společnost

V roce 2011 jsme se stali členem platformy „Byznys pro společnost.“ Ta sdružuje firmy podporující zdravý osobní rozvoj lidí. Zařadili jsme se tak po bok mnoha dalších národních i nadnárodních společností, které pozitivně působí ve svém okolí. Na celosvětové úrovni jsme členem sítě CSR Europe, se kterou v České republice spolupracujeme skrze platformu Byznys pro společnost.

Více informací najdete na stránkách www.byznysprospolecnost.cz

Společenská odpovědnost ve světě

Pacienti jsou pro nás vždy na prvním místě..

Více

Grantová řízení

Společnost Novartis poskytuje finanční podporu pouze prověřeným charitativním organizacím nebo jinýmneziskovým/státním organizacím.

Více

Transparentní spolupráce

Spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi přináší výhody pacientům.

Více