Firemní kulturu společnosti Novartis definují silné hodnoty, které nám pomáhají k naplňování naší strategie, v souladu s naší misí a vizí. Naše hodnoty jsou nedílnou součástí při výběru vhodných zaměstnanců, jejich rozvoji i při oceňování jejich výkonu.

Talentovaní, zvídaví a odvážní lidé jsou základem našeho úspěchu. Proto pro ně vytváříme motivující pracovní prostředí a podmínky pro flexibilní práci. Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci nacházeli rovnováhu mezi prací a osobním životem. Investujeme také do jejich osobního rozvoje a seberealizace. Nabízíme široké možnosti vzdělávání, interních stáží a rotací.

Hodnoty

Ikona mikroskop

Inovace

Inovace je podstatou naší práce. Podporujeme zaměstnance k tomu, aby se nebáli přiměřeně riskovat, byli kreativní a nacházeli nová řešení. 

Ikona kvality

Kvalita

Přinášení prvotřídních léčivých přípravků nám umožňuje zlepšovat a prodlužovat životy lidí. Náš důraz na kvalitu a excelenci zahrnuje neustálé zvyšování našich standardů, zlepšování technologií a vzdělávání našich zaměstnanců. Nedílnou součástí je také učení se z vlastních chyb. 

Ikona spolupráce

Spolupráce

Nabádáme naše zaměstnance, aby upřednostnili úspěch svého týmu a aby si vážili přínosu všech svých kolegů a jejich zpětné vazby. Vytváříme inkluzivní prostředí, kde každý může dosáhnout svého největšího potenciálu.

Icona efektivity

Výkon

Soustředíme se na výkony jednotlivců i týmů a podstupujeme přiměřená rizika. V rámci všech našich činností zachováváme vysoké etické standardy.

Ikona odvahy

Odvaha

Chceme, aby se naši lidé uměli postavit za své nápady a nebáli se měnit status quo. Chceme, aby měli odvahu udělat správnou věc i tváří v tvář odmítnutí nebo morálnímu dilematu.

Ikona integrity

Integrita

Záleží nám na našich zaměstnancích, pacientech a zákaznících. Zavazujeme se k vysokým etickým standardům ve všem, co děláme.