REQ-10009574
Jul 04, 2024
Slovenia

Summary

Ljubljana #LI-Hybrid We are looking for a Senior Expert Science & Technology in Analytical operations SI in Mengeš with a role of GMP Analytical expert. The position requires strategy planning, coordination, implementation of biochemical analytical methods and solving complex analytical challenges in order to provide time efficient support to development projects. GMP Analytical expert also represents the team in a global project analytical team, actively supporting and managing the tasks of validation, transfer, and implementation of analytical methods, including responsibility for stability strategy and preparation of analytical documentation. Within the department, GMP Analytical Experts focus on planning, coordination and execution of tasks within the assigned analytical team. If you are seeking a challenging yet rewarding opportunity where you can make a significant impact, we encourage you to submit your application. Join our team of passionate individuals who are dedicated to pushing boundaries and shaping the future.

About the Role

Key Responsibilities:

• GMP Analytical expert within the team, representing analytical function in a broader analytical team, coordination of activities within project groups

• Contributing to strategy, planning and coordinating analytical project activities, such as implementation, validation and transfer of biochemical analyzes according to agreed project timelines.
• Planning the strategy and execution of release and stability testing for projects in the clinical phase.

• Interpretation and reporting of results, solving complex problems in creative and effective ways.
• Leading assigned teams, transfer of knowledge between employees and the colleagues of other departments, optimization of work processes.
• Ensuring compliance of activities with quality standards (GMP), safety standards (HSE) and other Novartis standards

Essential Requirements:

• Technical expert in pharmaceutical technology, biotechnology, biochemistry, chemical engineering or other relevant discipline with PhD and 2 years relevant experience

or Master of Science with 6 years of relevant experience

 • Experience with analytical methods, preferable in an industrial setting (biotechnology), knowledge on GMP standard and regulations
• Excellent communication and team skills.
• Proficiency in oral and written English.

Desirable Requirements:
• Knowledge of GMP standard and regulation would be highly desirable.

• Knowledge of project management would be an advantage.

We are looking for responsible, objective-driven candidates who value collaboration, teamwork and are open to new challenges and expanding their knowledge and expertise.

We are offering a permanent contract.


You are kindly invited to submit your application in English language.

Why Novartis?
Our purpose is to reimagine medicine to improve and extend people’s lives and our vision is to become the most valued and trusted medicines company in the world. How can we achieve this? With our people. It is our associates that drive us each day to reach our ambitions. Be a part of this mission and join us! Learn morehere: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

You’ll receive in Slovenia:
Competitive salary, Annual bonus, Flexible working schedule, tailored to your needs, possibility to work from home, Pension scheme, Employee Recognition Scheme, Expanded program for the promotion of health in the field of physical, mental and social well-being, Unlimited learning and development opportunities.

Commitment to Diversity and Inclusion:
Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

Join our Novartis Network:
If this role is not suitable to your experience or career goals but you wish to stay connected to hear more about Novartis and our career opportunities, join the Novartis Network here: https://talentnetwork.novartis.com/network

______________________________________________________________________________

For Slovenia:

Lokacija: Ljubljana #LI-Hybrid.


V Razvoju bioloških zdravil Mengeš, na oddelku AO SI v Mengšu, iščemo sodelavca za delovno mesto Znanstveni svetovalec v tehničnem razvoju z vlogo GMP analitskega eksperta. Sodelavec bo odgovoren za načrtovanje strategije, koordinacijo, implementacijo biokemijskih analitskih metod, reševanje kompleksnih analitskih izzivov, z namenom zagotavljanja pravočasne podpore razvojnim projektom. GMP analitski ekspert bo predstavljal svoj tim v globalnem analitskem projektnem timu, kjer bo aktivno podpiral in obvladoval projektne naloge, kot so validacije, prenosi in vzpostavljanje analitskih metod, vključno z odgovornostjo za strategijo stabilnosti ter pripravo analitske dokumentacije. V oddelku bo skrbel za načrtovanje, koordiniranje in izvedbo projektnih nalog v dodeljenem analitskem timu.

Če iščete izzivov polno, a hkrati nagrajujočo priložnost, kjer lahko ustvarite pomemben vpliv, vas vabimo, da oddate svojo prijavo. Pridružite se naši ekipi strastnih posameznikov, ki so predani premikanju meja in oblikovanju prihodnosti.

Vaše ključne odgovornosti:


Glavne odgovornosti:

• GMP analitski ekspert v timu, predstavlja analitsko funkcijo v širšem analitskem timu, koordinira aktivnosti znotraj projektnega tima

• Prispeva, sooblikuje strategijo, planira in koordinira analitske projektne aktivnosti, kot so vzpostavitve, validacije in prenosi biokemijskih analitskih metod skladno s projektnimi časovnicami

• Pripravi strategijo in izvedbo testiranja za sproščanje in stabilnostno testiranje na projektih v klinični fazi

• Interpretira in poroča rezultate, rešuje kompleksne probleme na kreativen in učinkovit način

• Vodi dodeljene sodelavce v analitskem timu, prenaša znanje na zaposlene v oddelku in izven oddelka, optimizira delovne procese

• Zagotavlja skladnost aktivnosti s standardi na področju kakovosti (GMP), na področju zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu ter drugimi Novartisovimi standardi.

Vaš doprinos k delovnem mestu:

• Ekspert farmacevtske tehnologije, biotehnologije, biokemije, kemijskega inženirstva ali druge ustrezne naravoslovne smeri z doktoratom in najmanj 2 leti izkušenj iz področja, ali z magisterijem znanosti in najmanj 6 let izkušenj iz področja.

• Poznavanje analitskih metod, zaželeno v industrijskem okolju, znanje GMP in regulative.

• Odlične komunikacijske sposobnosti.
• Napredno znanje angleškega jezika.

Zaželene zahteve:

• Zaželeno znanje s področja poznavanja GMP standarda in regulative.

• Prednost imajo kandidati z izkušnjami s projektnega vodenja.

Pričakujemo odgovorne, komunikativne osebe, usmerjene k timskemu delu in doseganju rezultatov, ki so pripravljene sprejemati nove izzive in stremijo k širitvi svojega znanja.

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas.

Prijave z življenjepisom v angleškem in slovenskem jeziku lahko oddate preko spletne povezave.

Zakaj Novartis?
Naš namen je soustvarjati medicino za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi, naša vizija pa je postati najbolj cenjeno in zaupanja vredno farmacevtsko podjetje na svetu. Kako lahko to dosežemo? S pomočjo naših ljudi. Prav naši sodelavci nas vsak dan spodbujajo, da dosežemo svoje ambicije. Postanite del te misije in se nam pridružite! Več na spodnji povezavi: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Kaj nudimo:
Konkurenčen plačni paket, letni bonus, fleksibilen način dela, z možnostjo prilagajanja urnika in delom od doma, pokojninsko shemo, shemo nagrajevanja in priznanja dosežkov, razširjeni program promocije zdravja na področju telesnega, duševnega in družbenega počutja (Polni življenja) ter dogodke, neomejene priložnosti za učenje in razvoj.

Predani smo raznolikosti in vključenosti
Novartis si prizadeva ustvariti izjemno, vključujoče delovno okolje in oblikovanje raznolikih timov, saj ti predstavljajo naše bolnike in skupnosti, ki jih oskrbujemo.

Pridružite se naši mreži Novartis: V kolikor se ne prepoznate v zgornjem opisu delovnega mesta, vas vabimo, da se vpišete na spodnji povezavi v Novartisovo bazo talentov saj lahko tako vašo vlogo upoštevamo za podobne pozicije v prihodnosti: https://talentnetwork.novartis.com/network

Why Novartis: Helping people with disease and their families takes more than innovative science. It takes a community of smart, passionate people like you. Collaborating, supporting and inspiring each other. Combining to achieve breakthroughs that change patients’ lives. Ready to create a brighter future together? https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Join our Novartis Network: Not the right Novartis role for you? Sign up to our talent community to stay connected and learn about suitable career opportunities as soon as they come up: https://talentnetwork.novartis.com/network

Development
Innovative Medicines
Slovenia
Mengeš
Research & Development
Full time
Regular
No

Accessibility and accommodation

Novartis is committed to working with and providing reasonable accommodation to individuals with disabilities. If, because of a medical condition or disability, you need a reasonable accommodation for any part of the recruitment process, or in order to perform the essential functions of a position, please send an e-mail to [email protected] and let us know the nature of your request and your contact information. Please include the job requisition number in your message.

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

A female Novartis scientist wearing a white lab coat and glasses, smiles in front of laboratory equipment.
REQ-10009574

Znanstveni svetovalec (m/ž/d) / Senior Expert Science & Technology (m/f/d)

Apply to Job