REQ-10008483
May 29, 2024
Slovenia

Summary

Ljubljana, #LI-Hybrid We are seeking a Senior International Trade Expert who is responsible to ensure compliant and efficient import and export process is implemented, executed and monitored. Operational responsibility for non commercial shipments including materials, components, clinical trials, samples, etc. Act as a subject matter expert on customs, controls and international trade topics, in accordance with legislation, internal rules, good practices and business objectives. If you are seeking a challenging yet rewarding opportunity where you can make a significant impact, we encourage you to submit your application. Join our team of passionate individuals who are dedicated to pushing boundaries and shaping the future.

About the Role


Key Responsibilities:
• Review, assign and monitor correct customs attributes (Customs Tariff Number, Country of
Origin Management, Narcotics, Dual Use, etc.) in the system for all non-commercial materials
• Oversee execution of import and export customs clearances
• Ensure and validate the correctness of customs declarations and liaise with the relevant internal
and external partners where a post declaration amendments are required
• Responsible for the validation and correctness of export authorizations and performs embargo,
sanctions, denied party screening to release blocked shipments
• Generate periodic statistics reporting regarding export and import for Corporate functions
 

Essential Requirements:
• University degree in technical, business or other relevant field.
• Minimum 7 years of experience in trade, logistics or other relevant field.
• Fluent in English.

You are kindly invited to submit your application in English language.

Why Novartis?
Our purpose is to reimagine medicine to improve and extend people’s lives and our vision is to become the most valued and trusted medicines company in the world. How can we achieve this? With our people. It is our associates that drive us each day to reach our ambitions. Be a part of this mission and join us! Learn morehere: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

You’ll receive:
Competitive salary, Annual bonus, Flexible working schedule, tailored to your needs, possibility to work from home, Pension scheme, Employee Recognition Scheme, Expanded program for the promotion of health in the field of physical, mental and social well-being, Unlimited learning and development opportunities.

Commitment to Diversity and Inclusion:
Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

Join our Novartis Network:
If this role is not suitable to your experience or career goals but you wish to stay connected to hear more about Novartis and our career opportunities, join the Novartis Network here: https://talentnetwork.novartis.com/network

_______________________________________________________________________________

For Slovenia:

Lokacija: Ljubljana, #LI-Hybrid.

Kot Višji ekspert mednarodne trgovine boste imeli odgovornost za zagotavljanje uvajanja, izvajanja in nadzora skladnih ter učinkovitih postopkov za uvoz in izvoz. Operativna odgovornost za nekomercialne pošiljke, vključno z materiali, sestavnimi deli, kliničnimi preskušanji, vzorci itd. Opravljanje vloge strokovnjaka za področje carine, nadzora in mednarodne trgovine, v skladu z zakonodajo, internimi predpisi, dobrimi praksami in poslovnimi cilji.

Če iščete izzivov polno, a hkrati nagrajujočo priložnost, kjer lahko ustvarite pomemben vpliv, vas vabimo, da oddate svojo prijavo. Pridružite se naši ekipi strastnih posameznikov, ki so predani premikanju meja in oblikovanju prihodnosti.

Vaše ključne odgovornosti:
• Odgovornost za organiziranje in koordinacijo delo na carinskem področju (posebni carinski postopki: Aktivno oplemenitenje, 95. člen carinske zakonodaje, carinsko skladišče, poreklo blaga, Trade sanctions ...)
• Zagotavlja podporo za pravilno izvajanje poenostavljenega hišnega carinjenja pri uvozu in izvozu in odprem v EU
• Odgovoren za zagotavljanje podpore pri elektronski izmenjavi podatkov s carino
• Odgovoren za zagotavljanje podpore pri Intrast poročanju
• Predlaga predloge izboljšav v carinskih procesih
• Odgovoren je za zagotavljanje ciljev povezanih s trgovinskimi zadevami
 

Vaš doprinos k delovnem mestu:
• Visokošolska stopnja izobrazbe tehnične, ekonomske ali druge usrezne smeri
• Minimalno 7 leta izkušenj na področju trgovine, logistike ali drugem ustreznem področju..
• Aktivno znanje angleškega jezika.

Prijave z življenjepisom v angleškem in slovenskem jeziku lahko oddate preko spletne povezave.

Zakaj Novartis?
Naš namen je soustvarjati medicino za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi, naša vizija pa je postati najbolj cenjeno in zaupanja vredno farmacevtsko podjetje na svetu. Kako lahko to dosežemo? S pomočjo naših ljudi. Prav naši sodelavci nas vsak dan spodbujajo, da dosežemo svoje ambicije. Postanite del te misije in se nam pridružite! Več na spodnji povezavi: https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Kaj nudimo:
Konkurenčen plačni paket, letni bonus, fleksibilen način dela, z možnostjo prilagajanja urnika in delom od doma, pokojninsko shemo, shemo nagrajevanja in priznanja dosežkov, razširjeni program promocije zdravja na področju telesnega, duševnega in družbenega počutja (Polni življenja) ter dogodke, neomejene priložnosti za učenje in razvoj.

Predani smo raznolikosti in vključenosti
Novartis si prizadeva ustvariti izjemno, vključujoče delovno okolje in oblikovanje raznolikih timov, saj ti predstavljajo naše bolnike in skupnosti, ki jih oskrbujemo.

Pridružite se naši mreži Novartis: V kolikor se ne prepoznate v zgornjem opisu delovnega mesta, vas vabimo, da se vpišete na spodnji povezavi v Novartisovo bazo talentov saj lahko tako vašo vlogo upoštevamo za podobne pozicije v prihodnosti: https://talentnetwork.novartis.com/network

Why Novartis: Helping people with disease and their families takes more than innovative science. It takes a community of smart, passionate people like you. Collaborating, supporting and inspiring each other. Combining to achieve breakthroughs that change patients’ lives. Ready to create a brighter future together? https://www.novartis.com/about/strategy/people-and-culture

Join our Novartis Network: Not the right Novartis role for you? Sign up to our talent community to stay connected and learn about suitable career opportunities as soon as they come up: https://talentnetwork.novartis.com/network

Operations
Innovative Medicines
Slovenia
Ljubljana
Technical Operations
Full time
Regular
No

Accessibility and accommodation

Novartis is committed to working with and providing reasonable accommodation to individuals with disabilities. If, because of a medical condition or disability, you need a reasonable accommodation for any part of the recruitment process, or in order to perform the essential functions of a position, please send an e-mail to [email protected] and let us know the nature of your request and your contact information. Please include the job requisition number in your message.

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams' representative of the patients and communities we serve.

careers default image
REQ-10008483

Višji ekspert mednarodne trgovine/Senior International Trade Expert

Apply to Job