347337BR
Jun 27, 2022
Slovenia

Job Description

2,3 milijarde evrov! Toliko je Novartis vložil v Sloveniji v razvoj ter posodobitev in razširitev proizvodnih kapacitet.

Raziskovalni sodelavec v tehničnem razvoju procesnih izolacij (DSP) bo odgovoren za izvajanje znanstvenih eksperimentov in/ali procesov pilotnega laboratorija za pripravo in pravočasno dostavo učinkovin, procesov in postopkov ter prispeval k vzdrževanju opreme/infrastrukture v laboratoriju.

Vaše ključne odgovornosti:
• Pod zmernim nadzorom načrtuje, organizira, izvaja in dokumentira znanstvene eksperimente/testiranja.
• Pod zmernim nadzorom prevzema odgovornost za opremo ter jih uporablja; terminsko načrtuje in izvaja vzdrževanje in kvalifikacijo instrumentov/opreme.
• Vodi evidenco za kemikalije, intermediate, pomožne snovi, standarde ali potrošni material.
• Zagotavlja dokumentiranje neobdelanih podatkov, vrednoti in tolmači dobljene rezultate za napredne, a uveljavljene metode ali postopke.
• Pregleduje in preverja neobdelane podatke, ki so jih pripravili drugi.
• Na osnovi predlog pod zmernim nadzorom sestavlja protokole, poročila ali laboratorijske postopke.
• Prepoznava zahtevnejše probleme, o njih obvešča in zagotavlja ustrezne informacije za njihovo reševanje; v okviru svoje pristojnosti probleme obravnava in rešuje.
• Prispeva k razvoju novih metod ali optimizira obstoječe; prispeva k vrednotenju nove laboratorijske opreme.
• Vodi pobude za proaktivno zagotavljanje skladnosti in stalnih izboljšav.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Vaš doprinos k delovnem mestu:
• Izobrazba s področja biotehnologije, biologije, mikrobiologije, kemijskega inženirstva ali druge ustrezne naravoslovne smeri (visokošolska izobrazba).
• Zaželjeno najmanj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (npr. področje razvoja izolacij).
• Znanje angleškega jezika.

Pričakujemo odgovorne, komunikativne osebe, usmerjene k timskemu delu in doseganju rezultatov, ki so pripravljene sprejemati nove izzive in stremijo k širitvi svojega znanja.

Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, delo v dinamičnem okolju, sodelovanje z različnimi timi ter izmenjavo znanj in izkušenj znotraj globalnega sistema Novartis.

Prijavo z življenjepisom oddajte najkasneje do 06.07.2022.
Global Drug Development
TECHNICAL R & D GDD
Slovenia
Menges
Research & Development
Full Time
Regular
No
careers default image
347337BR

Raziskovalni sodelavec v tehničnem razvoju (m/ž/d)

Apply to Job Access Job Account