347080BR
Jun 24, 2022
Poland

Job Description

Ekspert Procesu

500! tyle Sandoz Polska oferuje produktów w różnych postaciach. Sandoz wspiera działania zmierzające do poprawy wczesnego wykrywania takich chorób, jak niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Twoje kluczowe obowiązki:

• odpowiedzialność za wyniki operacyjne w ramach przypisanych linii produkcyjnych;
• nadzór nad zgodnością procesów produkcyjnych z dokumentacją technologiczną i zasadami GMP;
• kwalifikacja formatów i linii produkcyjnych, prowadzenie działań wyjaśniających dla odchyleń;
• doskonalenie procesów w kierunku poprawy efektywności, redukcji czasu nieproduktywnego i eliminacji odchyleń/reklamacji;
• proponowanie, wdrażanie oraz wspieranie projektów w zakresie zmian technologii pakowania nowych oraz obecnych produktów na liniach produkcyjnych;
• przygotowanie kart formatowych zgodnie z wymaganiami LEK S.A oraz prowadzenie ich rejestru;
• wdrażanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Od kandydata wymagamy:

• wykształcenie wyższe techniczne (chemiczne, farmaceutyczne, inżynieria procesowa lub produkcji), doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym w działach technologicznych, produkcyjnych lub równorzędnych;
• wiedza specjalistyczna w zakresie technicznych i technologicznych aspektów produkcji, praktyczna znajomość urządzeń procesowych;
• wiedza na temat narzędzi rozwiązywania problemów;
• umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów, komunikatywność, samodzielność w działaniu, kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie;
• komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oczekiwane umiejętności i kompetencje
• Niezależność w działaniu
• Szukanie odpowiedzi oraz komunikacja

Dlaczego warto pracować w Sandoz?
500 milionów pacjentów skorzystało z leków generycznych i biopodobnych wyprodukowanych przez Sandoz w 2020 r. Jesteśmy z tego dumni, ale wiemy, że możemy zrobić więcej, aby nadal wspierać pionierski dostęp do leków dla ludzi na całym świecie.

Jak to zrobimy? Wierzymy, że nowe spostrzeżenia, perspektywy i przełomowe rozwiązania można znaleźć na styku nauk medycznych i innowacji cyfrowych oraz że zróżnicowane, sprawiedliwe
i integracyjne środowisko inspiruje nowe sposoby pracy.

Wierzymy, że nasz potencjał może się rozwijać i rosnąć w kulturze opartej na uczciwości, ciekawości
i elastyczności. Możemy odkryć na nowo, co jest możliwe, gdy współpracujemy z odwagą, aby zdecydowanie i ambitnie stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom medycznym na świecie. Ponieważ największym ryzykiem w życiu jest ryzyko, że nigdy nie spróbujesz!


Wyobraź sobie, co Ty możesz osiągnąć w Sandoz!


Zaangażowanie na rzecz różnorodności i integracji:
Sandoz, oddział firmy Novartis, stawia na różnorodność, równe szanse i integrację. Dążymy do budowania zróżnicowanych zespołów, reprezentujących pacjentów i społeczności, którym służymy, i staramy się stworzyć integracyjne miejsce pracy, które kultywuje śmiałe innowacje poprzez współpracę i umożliwia naszym pracownikom uwolnienie ich pełnego potencjału. Sandoz jest pracodawcą oferującym równe szanse i przyjmuje aplikacje od wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych osób.

Dołącz do naszej społeczności Novartis: Jeśli ta rola nie odpowiada Twojemu doświadczeniu lub celom zawodowym, ale chcesz pozostać w kontakcie, aby dowiedzieć się więcej o Novartis i naszych możliwościach zawodowych, dołącz do sieci Novartis tutaj:https://talentnetwork.novartis.com/networkJesteśmy Sandoz, oddział Novartis. Dołącz do nas i pomóż na nowo zmieniać medycynę.
Novartis Technical Operations
NTO SANDOZ TECHOPS
Poland
Strykow
Technical Operations
Full Time
Regular
No
careers default image
347080BR

Ekspert Procesu

Apply to Job Access Job Account