337856BR
Feb 02, 2022
Belgium

Job Description

Onze groepsleid(st)er stuurt een team van 25 operatoren om zo meer dan 3 miljoen verpakte biological spuiten per jaar te produceren.
Als groepsleid(st)er Bio Verpakking heb je een leidinggevende functie met verantwoordelijkheid voor operationele taken met als doel om dagelijks, de geplande verpakkingsactiviteiten tijdig en kwaliteitsvol te verwezenlijken.
Jouw verantwoordelijkheden:
Jouw verantwoordelijkheden houden in, maar zijn niet beperkt tot:
• Tijdige uitvoering van het verpakkingsplan van de afgevulde producten:
Opvolging voorraad, sasbeheer, beheer loten in frigo, Prioriteitsetting lijnhoofden/operatoren.
• Personeelsorganisatie verpakkingszone
Bijhouden en aanduiding van aanwezigheidslijst
Wekelijks opstellen werkpostplan + dagelijkse revisie plan voor dag n+1
Opvolging dat elke operator aan juiste werkpost zit volgens werkpostplan
• Training
Het begeleiden en opleiden van nieuwe operatoren/interims waarbij een goede uitvoering van het trainingspakket voor het personeel wordt nagestreefd.
Toelichten clustertrainingen + opstellen en afnemen test setten
• In deze functie kom je terecht in een technologische omgeving waarbij er geroteerd wordt in Vroege-Late regime. Deze omgeving vereist verder dat de veiligheidsaspecten conform de geldende procedures worden uitgevoerd.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Jouw input binnen deze functie:
• Opleiding: hoger secundair onderwijs
• Minstens 2 jaar ervaring in productie waarvan 1 jaar in leidinggevende functie
• Vertrouwd met Microsoft Officepakket
• Goede kennis van Nederlandse taal (gesproken en geschreven)
• Zin voor planning en organisatie
• Leidinggevende capaciteiten: objectief, respectvol communiceren met impact
• Goede contactvaardigheid: empathisch, makkelijk in omgang en helder overbrengen van boodschap
• Stressbestendig, praktische/technische ingesteldheid
• Graag werken in teamverband en zin voor orde en nauwkeurig werken


Wat je van ons kan verwachten
Een open bedrijfsklimaat en een stimulerende bedrijfscultuur. Kansen om jezelf te ontplooien en je kennis te verruimen op diverse domeinen. Ploegenwerk vroeg-laat regime. In Puurs bieden we je een aangepaste omkadering om het fysieke en mentale welzijn van onze collega’s te bevorderen. Zo hebben we onder andere een fietslease programma, een lokale fitness die onze werknemers kunnen gebruiken en is er een mental coach aanwezig op de site.

Waarom je kiest voor Novartis?
769 miljoen. Zoveel levens komen elke dag in aanraking met onze producten. En daar zijn we best trots op. Maar in een wereld van digitale en technologische verandering stellen we onszelf telkens de vraag: hoe kunnen we deze levens blijven verlengen en verbeteren?
Dat kan alleen wanneer nieuwsgierige, moedige mensen zoals jij samenwerken in een inspirerende omgeving. Daar waar je de vrijheid krijgt om de sterkte van deze digitale wereld te ontdekken. Waar je wordt aangemoedigd risico’s te nemen. Met vallen en opstaan. En waar je samen met je collega’s eenzelfde doel voor ogen hebt: oplossingen zoeken voor straffe medische uitdagingen.
Imagine what you could do at Novartis!

Inzet voor diversiteit & inclusie:
Novartis omarmt diversiteit, gelijke kansen en inclusie. We zijn toegewijd aan het opzetten van diverse teams, die een weerspiegeling zijn van de patiënten en gemeenschappen die we ondersteunen, we streven ernaar een inclusieve werkplaats te creëren die innovatie triggert door samenwerking en onze mensen in staat stelt hun volledige potentieel te ontketenen.

#LI-NOV
Novartis Technical Operations
NTO LARGE MOLECULES
Belgium
Puurs
Technical Operations
Full Time
Regular
Yes
careers default image
337856BR

Groepleid(st)er Bio Verpakking

Apply to Job Access Job Account