335798BR
Apr 05, 2022
Romania

Job Description

Primește supraveghere și direcționare în muncă din partea supervizorului de producție din zona de fabricație / supervizorului de producție din zona de ambalare. Efectuează operațiile conexe utilajului cu care lucrează: operare/reglare conform procedurilor de lucru și igienizare conform procedurilor de igienizare. Respectă principiile impuse de fișa de fabricație și înregistrează în acesta, operațiile pe care le efectuează. Asigură ordinea la locul de munca. Informează supervizorul de producție și ceilalți superiori ierarhici după caz, despre activitatea întreprinsă și/sau orice defecțiune sau eveniment de calitate apărut. Participă la instruirile GMP, cele specifice locului de muncă, HSE și P&O. Participă la procesul de management al performantei. Operatorul este răspunzător pentru bunul mers al utilajului, răspunde de supravegherea și întreținerea curentă (mai puțin intervențiile tehnice care necesita mecanic). Operatorul răspunde de calitatea produselor pe care le prelucrează direct și de efectuarea testelor de control interfazic prevăzute în fișa de fabricație. Operatorul este răspunzător de funcționarea corectă și verificarea funcționării sistemelor de control ale echipamentelor, acolo unde acestea există, orice neconformitate se aduce la cunoștința superiorilor. Răspunde civil și material pentru daunele produse în detrimentul societății prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății. Respectă normele SU, SSM, protecția mediului, GMP și procedurile de fabricație.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Studii medii
Limba engleza la un nivel de bază, utilajul la care operează ocupantul postului utilizează un sistem electronic setat in limba engleză.
Instruire teoretică și practica la utilaj, care este supravegheata de către Supervizorul de producție, respectiv de către un operator experimentat.
Novartis Technical Operations
NTO SMALL MOLECULES
Romania
Targu-Mures
Technical Operations
Full Time
Regular
Yes
careers default image
335798BR

Operator productie

Apply to Job Access Job Account