Młodszy Inżynier Utrzymania Ruchu Stryków

329322BR
Oct 13, 2021
Poland

Job Description

Młodszy Inżynier Utrzymania Ruchu Stryków

110 000 współpracowników, 142 narodowości i 45% kobiet na stanowiskach kierowniczych! W Polsce naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych metod leczenia jak najszerszej grupie pacjentów w celu uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych i poprawy jakości życia pacjentów.

Twoje kluczowe obowiązki:

• Zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy,
• Nadzór techniczny nad stanem parku maszynowego oraz zapewnienie ciągłości produkcji,
• Planowanie i nadzorowanie przeglądów prewencyjnych oraz działań naprawczych maszyn produkcyjnych,
• Współpraca z firmami zewnętrznymi i podwykonawcami świadczącymi usługi z zakresu utrzymania ruchu,
• Zarządzanie projektami modernizacyjnymi i ulepszającymi, definiowanie wydatków inwestycyjnych, realizacja zaleceń i działań korygujących,
• Analiza problemów, przygotowanie statystyk i raportów dotyczących dostępności maszyn,
• Analizowanie kosztów napraw, przegladów maszyn i urządzeń,
• Inicjowanie i wdrażanie koncepcji oraz narzędzi usprawniających funkcjonowanie parku maszynowego np. RCFA, TPM, itp.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Novartis Technical Operations
NTO SANDOZ TECHOPS
Poland
Strykow
Technical Operations
Full Time
Regular
No
329322BR

Młodszy Inżynier Utrzymania Ruchu Stryków

Apply to Job Access Job Account