Process Engineer

328618BR
Oct 08, 2021
Belgium

Job Description

6 Miljoen Euro aan jaarlijkse investeringen door het process engineering team.
Als Process Engineer voer je projecten uit voor apparatuur en aseptische processen gerelateerd aan de productbereidingen, b.v. autoclaven, wasmachines, isolatoren, tanken.
Jouw verantwoordelijkheden:
Jouw verantwoordelijkheden houden in, maar zijn niet beperkt tot:
• Uitvoering van projecten overeenkomstig de Novartis PEM: Initiëren, uitvoeren en afleveren van projecten, dit behelst:
o Evalueren & opmaken van Project Business Requirements (PBR), Project Charter (PC) & Project Scope Statement (PSS)
o Opmaken van User Requirement Specification (URS)
o Plannen voor een maximaal gebruik van de toegewezen middelen (resources en tijd)
o Introduceren & selecteren van nieuw equipment en/of nieuwe processen
o Opvolgen van en/of assisteren bij de implementatie
o Representatie van Novartis naar technische vertegenwoordigers van leveranciers
o Begeleiden en uitvoeren van FAT & SAT (Factory & Site Acceptance Test)
o Opstarten en opleiden van operatoren en mechaniekers
o Overdracht van apparatuur en/of proces(sen)
• Tijdens de uitvoering van een project zorg je voor het apporteren van de vooruitgang, bijhouden en bewaken v/h budget en documenteren volgens PEM.
• Je zorgt voor de correct documenteren van projecten door rekening te houden met bestaande regelgeving maar ook farmaceutische richtlijnen (Pharmacopeia - EU, US, JP, ...) en richtlijnen van farmaceutische controleorganismen (FAGG, FDA, ...)
• Uitvoeren van de interne validatie-vereisten zoals: het documenteren van Installatie Kwalificatie (IK – IQ) en waar overeengekomen assistentie bij Operationele (OK-OQ) & Process Validatie (PV – PQ)
• Bijdragen aan continue verbetering door: uitvoeren van testen inzake selectie en optimalisatie en meewerken aan de engineering van aanpassingen aan bestaande apparatuur en/of processen, het verbeteren van bestaande processen en het implementeren van correctieve en preventieve acties
• SME (Subject Matter Expert) binnen de organisatie: evalueren v/d haalbaarheid van voorstellen, uitvoeren van testen i.v.m. procesoptimalisatie of van nieuwe technologieën, informeren en adviseren van productie gebonden diensten inzake GMP en overdracht van kennis naar medewerkers door:
o Het organiseren van trainingen, opstellen van opleidingsprogramma’s, opzetten van individuele begeleiding.
• Samenwerken met het Engineering Netwerk voor een optimale transfer van technische kennis en representatie van Novartis NTO (Puurs) naar andere farmaceutische bedrijven
• Uitdragen van de ‘Health Safety and Environmental’ (HSE) waarden

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse team’s representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse team’s representative of the patients and communities we serve.
Novartis Technical Operations
NTO LARGE MOLECULES
Belgium
Puurs
Technical Operations
Full Time
Regular
No
328618BR

Process Engineer

Apply to Job Access Job Account