Inżynier Procesu

325918BR
Aug 20, 2021
Poland

Job Description

Inzynier Procesu, Sandoz, Strykow, Polska

500! tyle Sandoz Polska oferuje produktów w różnych postaciach. Sandoz wspiera działania zmierzające do poprawy wczesnego wykrywania takich chorób, jak niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Twoje kluczowe obowiązki:

Twoje obowiązki obejmują między innymi:
• odpowiedzialność za wyniki operacyjne w ramach przypisanych linii produkcyjnych;
• nadzór nad zgodnością procesów produkcyjnych z dokumentacją technologiczną i zasadami GMP;
• kwalifikacja formatów i linii produkcyjnych;
• prowadzenie działań wyjaśniających dla odchyleń;
• doskonalenie procesów w kierunku poprawy efektywności, redukcji czasu nieproduktywnego i eliminacji odchyleń/reklamacji;
• proponowanie, wdrażanie oraz wspieranie projektów w zakresie zmian technologii pakowania nowych oraz obecnych produktów na liniach produkcyjnych;
• przygotowanie kart formatowych zgodnie z wymaganiami LEK S.A oraz prowadzenie ich rejestru;
• wdrażanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing.

Minimum Requirements

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Novartis Technical Operations
NTO SANDOZ TECHOPS
Poland
Strykow
Technical Operations
Full Time
Regular
No
325918BR

Inżynier Procesu

Apply to Job Access Job Account