324671BR
Apr 11, 2022
Belgium

Job Description

3 jaar ! Dit is het duurtijd tussen de productie van onze eerste testbatch tot het commerciële lot, dit is ons record. Als Technology Transfer Expert heb je direct impact op de toekomst van de organisatie en zorg je mee voor de coördinatie van technology transfer projecten en de implementatie van nieuwe producten op de site.

Jouw verantwoordelijkheden:
Jouw verantwoordelijkheden houden in, maar zijn niet beperkt tot:
• Coördinatie van technology transfer projecten
o Implementatie van nieuwe producten op de site
o Transfer van producten naar andere productiesites.
• Opstellen van highlights (interne instructie document voor verschillende departementen met informatie over product validaties, product masterplannen, fabrikatiemethoden)
• Assistentie bij aanmaak van testbatchen en opvolgen van deze testbatchen op stabiliteit op de shopfloor.
• Assistentie bij voorbereiding lancering nieuwe producten.
• Behandelen van niet-conformiteiten, meewerken aan probleemdefinities en CAPA’s.
• Goedkeuren van documenten indien hiervoor getraind (bv. stuklijsten, validatiedocumenten).
• Uitvoeren van SOP, methode audits en interne audits.

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse teams representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Jouw input binnen deze functie:
• Wetenschappelijke opleiding van het lange type Bio-ingenieur/ Industrie-apotheker/ Industrieel ingenieur/...).
• Uitstekende kennis van het Engels en Nederlands (gesproken en geschreven).
• Een eerste werkervaring binnen een manufacturing omgeving.
• Sterke communicatievaardigheden, stakeholdermanagement, instaat om te beïnvloeden, indirecte leiderschap skills.
• Projectmanagement skills

Bij voorkeur:
• Ervaring in een GMP omgeving.
• Kennis van Aseptisch handelen

Wat je van ons kan verwachten ?
Een vast contract van onbepaalde duur. Een open bedrijfsklimaat, een stimulerende bedrijfscultuur, kansen om jezelf te ontplooien en je kennis te verruimen op diverse domeinen, een aangepaste omkadering, aandacht voor de balans werk - gezin en mobiliteit, een flexibel glijtijdsysteem, een vooruitstrevende CAO, …

Waarom je kiest voor Novartis?
769 miljoen. Zoveel levens komen elke dag in aanraking met onze producten. En daar zijn we best trots op. Maar in een wereld van digitale en technologische verandering stellen we onszelf telkens de vraag: hoe kunnen we deze levens blijven verlengen en verbeteren?
Dat kan alleen wanneer nieuwsgierige, moedige mensen zoals jij samenwerken in een inspirerende omgeving. Daar waar je de vrijheid krijgt om de sterkte van deze digitale wereld te ontdekken. Waar je wordt aangemoedigd risico’s te nemen. Met vallen en opstaan. En waar je samen met je collega’s eenzelfde doel voor ogen hebt: oplossingen zoeken voor straffe medische uitdagingen.

We are Novartis. Join us and help us reimagine medicine.
Novartis Technical Operations
NTO LARGE MOLECULES
Belgium
Puurs
Technical Operations
Full Time
Regular
No
careers default image
324671BR

Technology transfer Lead

Apply to Job Access Job Account