Kierownik Produkcji

323715BR
Oct 09, 2021
Poland

Job Description

Kierownik Produkcji, Novartis, Łódź, Stryków,
Polska


Twoje kluczowe obowiązki:

Twoje obowiązki obejmują między innymi:
•Planowanie zasobów produkcji względem ustalonego planu produkcji i jego skuteczna realizacja
•Zarządzanie harmonogramem produkcji w ramach horyzontu operacyjnego
•Przekładanie strategicznych celów swojego zespołu na szczegółowe cele i plany działania
•Zaangażowanie i motywowanie zespołu oraz osiąganie dobrych wyników dzięki silnemu zespołowi
•Aktywne uczestnictwo w programie rozwoju talentów: Prowadzenie procesów kadrowych poprzez rekrutację, szkolenia, coaching i efektywność, aby spełnić wszystkie wymagania operacyjne, podtrzymując konkurencyjność i różnorodność jednostki produkcyjnej. Wspieranie ścieżki kariery i planu sukcesji w ramach obszaru odpowiedzialności
•Wspieranie organizacji Training & Learning poprzez identyfikację i przegląd odpowiedniej listy szkoleń dla wszystkich objętych zakresem obowiązków pracowników
•Wspiera liderów zmiany w zakresie pobudzania, coachingu i rozwoju współpracowników oraz ich utrzymania na najlepszym poziomie
•Przekazywanie wiedzy, umiejętności i informacji członkom swojego zespołu na temat celów, problemów, wskaźników wydajności, wartości i zachowań
•Champion Lean Leadership, poprzez napędzanie wykorzystania Visual Management, przy jednoczesnym zastosowaniu Tiered Accountability, Leaders Standard Work i Gemba Walks do zarządzania wydajnością.
•Planowanie i prowadzenie projektów doskonałości operacyjnej w swoim obszarze (transfer technologii, TPM, projekty usprawniające)

Diversity & Inclusion / EEO

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse team’s representative of the patients and communities we serve.

Minimum Requirements

Novartis is committed to building an outstanding, inclusive work environment and diverse team’s representative of the patients and communities we serve.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Novartis Technical Operations
NTO SANDOZ TECHOPS
Poland
Strykow
Technical Operations
Full Time
Regular
Yes
323715BR

Kierownik Produkcji

Apply to Job Access Job Account